ODDAJA PROŠENJ (datumi sej Komisije za študentske zadeve)


Obveščamo vas, da oddaja prošenj za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih izpitnih obveznosti), prošenj za podaljšanje statusa študenta in prošenj za nadaljevanje oz. dokončanje študija po prekinitivi poteka izključno elektronsko (prošenj in prilog ne pošiljajte več po navadni pošti).

Prošnjo izpolnite v spletnem referatu Vis na zavihku "Prošnje", "Vnos prošnje", kjer izberete želeno prošnjo.

Prošnji za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih obveznosti) in prošnji za podaljšanje statusa študenta obvezno priložite tudi priloge (npr. zdravniška in druga dokazila).

Prošnji za nadaljevanje oz. dokončanje študija po prekinitvi prilog ni potrebno oddajati.

Pomembno: Prošnje za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih obveznosti) ne oddajate, dokler še imate na voljo izpitne roke za neopravljene predmete. Prošnjo torej oddajte, ko boste imeli vse ocene zaključene.

Komisija za študentske zadeve bo prošnje obravnavala na naslednjih sejah:

- 24. 8. 2021

- 31. 8. 2021

- 7. 9. 2021

- 14. 9. 2021

- 21. 9. 2021 (zadnja seja).

Prošnjo prosimo v Vis-u oddajte najkasneje en dan do 12. ure pred posamezno sejo Komisije za študentske zadeve. Zadnji dan za oddajo prošenj je 20. 9. 2021 do 12. ure.

Ko bomo prejeli sklepe Komisije za študentske zadeve, vas bomo o sklepu obvestili po elektronski pošti, nato se boste lahko (v primeru odobrene prošnje) vpisali.

V primeru vprašanj nas lahko pokličete na tel.: 01 280 92 59 ali pišite na referat@fsd.uni-lj.si.

Lep pozdrav, referat

več novic