Vabilo na zdravniški predgled


Spoštovani!


 

Vabilo na preventivni sistematski pregled študentov, ki so bili v študijskem letu  2020/21 ali 2021/22  vpisani v 1. letnik in 4. letnik študija (na prvi stopnji) in 1. letnik (na drugi stopnji). 


Na pregled naj se študenti prijavijo sami, navodila za prijavo so na povezavi  https://unilj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scan_fsd_uni-lj_si/EqPxC6UdXw9Ntb1nNpBm4uQBFxtENpxtB8E7NbGJJARRIA?e=NTlV3K


 

Z lepimi pozdrav!


Zdravstveni dom za študente

 več novic