II. javni natečaj Varuha človekovih pravic RS za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic


Spoštovani!

Namen javnega natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Na natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini. Upoštevala se bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022. Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo del je do vključno 24. 2. 2023.

Zadevni javni razpis je dostopen tudi na naši spletni strani www.varuh-rs.si .

Lep pozdrav, Varuh človekovih pravic / Human Rights Ombudsman
več novic