Oddaja prošenj za izjemni vpis in za podaljšanje statusa


Obveščamo vas, da oddaja prošenj za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih izpitnih obveznosti) in prošenj za podaljšanje statusa študenta poteka izključno elektronsko (prošenj in prilog ne pošiljajte več po navadni pošti).

Prošnje za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih izpitnih obveznosti) in prošnje za podaljšanje statusa študenta boste lahko v Visu oddajali od vključno 21. 8. 2023 (do tega datuma prošnje v Visu še ne bodo dostopne).

Prošnjo izpolnite v spletnem referatu Vis na zavihku "Prošnje", "Vnos prošnje", kjer izberete želeno prošnjo.

Prošnji za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih obveznosti) in prošnji za podaljšanje statusa študenta obvezno priložite tudi priloge (npr. zdravniška in druga dokazila).

Prošnje za izjemni vpis v višji letnik (brez vseh opravljenih obveznosti) ne oddajate, dokler še imate na voljo izpitne roke za neopravljene predmete. Prošnjo torej oddajte, ko boste imeli vse ocene zaključene.

Izredne razmere (poplave in ujme): Vse študente in študentke, ki zaradi letošnjih izjemnih razmer (poplave, plazovi) in odpravljanja njihovih posledic študijskih obveznosti niste mogli opravljati, obveščamo, da lahko uveljavljate možnost za podaljšanje statusa za eno leto ali za izjemni vpis v višji letnik, če vseh izpitov ne boste opravili. V tem primeru v Vis-u oddate prošnjo (glede oddaje prošnje veljajo tu objavljena navodila ali se obrnite na referat na tel. št. 01 280 92 59).


Komisija za študentske zadeve bo prošnje obravnavala na naslednjih sejah:

- 29. 8. 2023

- 5. 9. 2023

- 12. 9. 2023

- 21. 9. 2023 (zadnja seja).

Prošnjo prosimo v Vis-u oddajte najkasneje en dan do 12. ure pred posamezno sejo Komisije za študentske zadeve.

Zadnji dan za oddajo prošenj je 20. 9. 2023 do 12. ure.

Ko bomo prejeli sklepe Komisije za študentske zadeve, vas bomo o sklepu obvestili po elektronski pošti, nato se boste lahko (v primeru odobrene prošnje) vpisali.

V primeru vprašanj nas lahko pokličete na tel.: 01 280 92 59 ali pišite na referat@fsd.uni-lj.si.

Lep pozdrav, referatveč novic