Vabilo na zagovor doktorske disertacije mag. Andreje Grudnik Seljak/ Invitation to the defence of doctoral dissertation of mag. Andreja Grudnik Seljak


Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo mag. Andreja Grudnik Seljak zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:


Načrtovanje odpusta iz psihiatrične bolnišnice kot dejanski in simbolni odhod iz institucije

(Planning Discharge from Psychiatric Hospital as the Actual and Symbolic Departure from an Institution) 

Mentorica: doc.dr. Vera Grebenc

 

pred Komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi:

- predsednica: izr. prof. dr. Mojca Urek

- članica: izr. prof. dr. Liljana Rihter

- zunanja članica: prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

 

Javni zagovor bo potekal v ponedeljek, 15.7. 2024 ob 9. uri v  predavalnici 6na Fakulteti za socialno delo.


 

Vljudno vabljeni!


https://visfsd.uni-lj.si/obvestila/zagovori_DR.htm

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Greetings,

 

we inform you, that  mag. Andreja Grudnik Seljak will defend his doctoral dissertation titled:

Načrtovanje odpusta iz psihiatrične bolnišnice kot dejanski in simbolni odhod iz institucije

(Planning Discharge from Psychiatric Hospital as the Actual and Symbolic Departure from an Institution)


Mentor: doc.dr. Vera Grebenc

 

before the Committee for the defence of the doctoral dissertation:

  • Chair: izr. prof. dr. Mojca Urek
  • Member: izr. prof. dr. Liljana Rihter
  • Member: znan. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

 

The defence will take place on Monday July 15, 2024 at 9 a.m. in classroom 6 at the Faculty of Social Work.


 

Welcome!

 

 https://visfsd.uni-lj.si/obvestila/zagovori_DR.htm

 več novic