Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok - podelitev certifikatov

13.03.2023

V letu 2022 smo prvič izvedli strokovni program usposabljanja Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok, katerega cilj je ustvariti usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito, in tako strokovnim delavkam in strokovnim delavcem zagotoviti poglobljeno razumevanje specifičnega vprašanja zaščite otrok ter znanje o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok. Program je uspešno že zaključilo 6 udeleženk. Vsem iskreno čestitamo.

Razpis za vpis v program za 2023/24