K rešitvi usmerjeno socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Nina Mešl
2030000751255


Cilji:

Cilj je, da študent/-ka podrobneje spozna spremembo paradigme v procesih pomoči, ki sta jo razvila avtorja Kratke, v rešitev usmerjene terapije: premik od reševanja problemov h graditvi rešitev. Elementi grajenja rešitev so uporabno znanje za ravnanje v socialnem delu in cilje je, da se jih študent/-ka nauči uporabiti  za soustvarjanje dobrih razpletov znotraj socialnodelovnega delovnega odnosa.

Predmetno specifične kompetence:
poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci;
znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov za psihosocialno podporo in pomoč;
poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (družinska terapija);
znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa;
znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja. pogajanja. dogovarjanja), vodenja pogovora v smeri želenih razpletov;
znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja;
sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov;
sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu.


Vsebina predmeta:

Sprememba paradigme v razumevanju procesa podpore in pomoči: od reševanja problema h grajenju rešitev (de Shazer, Kim Berg); konstruktivno socialno delo (Parton, O´Byrne). Vloga uporabe jezika v procesih pomoči. Praksa, ki upošteva raznolikosti.

Temeljna filozofija v rešitev usmerjenega pristopa.

Premik fokusa: od problemov k rešitvam. V vire in moči usmerjeni pogovori.

Faze procesa pomoči, usmerjenega v grajenje rešitev: kako biti pozoren na to, kar sogovornik želi; oblikovanje ciljev s sogovornikom; raziskovanje izjem, vprašanja v lestvici, vprašanje o čudežu, oblikovanje zaključnega sporočila.

V grajenje rešitev usmerjen pogovor z otrokom.

Pogovor s človekom, ki se ni sam odločil, da poišče pomoč (napoteni uporabniki).

 

 

 


Temeljna literatura:

Mešl, N. (2018). K rešitvi usmerjen pristop kot podpora soustvarjanju želenih izidov v delovnem odnosu. Socialno delo, 56 (2), 91-110.

Berg, I. K. & Miller, S. D (2020). K rešitvi usmerjena psihoterapija: kako pomagati zasvojenim z alkoholom. Ljubljana: UMco in Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Franklin, C. Jordan, C. (1999). Family Practice: Brief Systems Methods for Social Work. USA, England, Canada: Brooks/Cole Publishing Company.

Jong, P. De, Kim Berg, I. (2002). Instructor`s Resource Manual with Test Bank for Interviewing for Solutions, 2nd ed. Pacific Grove USA: Brooks/Cole.

Sklare, G.B. (2005). Brief Counseling That Works: A Solution –Focused Approach for School Counselors and Administrators. Crowwing Press, Thousand Oaks, California.

Walsh, T. (2010).The Solution-focused Helper. Ethics and Practice in Health and Social Care. Open University Press, Th McGraw-Hill companies, Berkshire; England .

De Shazer, S.. (1994). Words were originally magic. A Norton professional book. W.W. Norton & Company. Inc.. New York. London.

Kim Berg, I., Steiner, Th. (2003). Children`s Solution Work. New York, London: W.W. Norton and Co.

Parton, N.. O´Byrne. (2000). Costructive Social Work: towards a new practice. New York: Palgrave.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija in izbira modula Psihosocialna podpora in pomoč. 


Metode ocenjevanja:

Seminar (30%), Izpitna naloga (70%)


Delež v %:Seminar (30%), Izpitna naloga (70%)