Psihologija za socialno deloNosilci: Doc. dr. Šugman Bohinc Lea
Sodelavci:Doc. dr. Šugman Bohinc Lea

Cilji in vsebina predmeta
Študent/ka razvija občutljivost, spoznava in izkustveno preizkuša možnosti in meje specifičnega, psihološkega razumevanja psiho(bio)socialne stvarnosti in osvaja znanja, ki prispevajo k teoriji ravnanja in metodam socialnega dela. Psihologija vsakdanjega življenja. Psihološki problemi socialnega dela. Psiho(sociobio)logija spoznavanja in čustev. Socialnopsihološki eksperimenti, ki so spremenili psihologijo (stališča; stereotipi, predsodki in stigme; socialni vpliv in socialna moč; socialni nadzor, konformizem ter poslušnost in socialni vpliv manjšin). Psihologija komuniciranja. Psihologija in sociologija družine: teoretska izhodišča in definicija pojmov, pluralnost sodobnih družinskih oblik. Koncepti družinskih terapij, psihološke teorije in teorije o družini: psihoanalitična, sistemska in postmoderna konstruktivistična paradigma. Socializacija v družini; »družinski človek«; nerazrešljiva drama ločevanja staršev in otrok. Izbrane teme iz družinskega življenja v Sloveniji danes.
Obveznosti
 • sprotno pisanje esejev pri vajah, sprotne priprave na predavanja

 • semestrski interni kolokvij. izpit.

 • Gradiva:Temeljni viri
  Čačinovič Vogrinčič, G. (1998), Psihologija družine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
  Hock, R. R. (1999). Fourty studies that changed psychology: explorations into the history of psychological research. New Jersey: Prentice-Hall, inc.
  Nastran Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče (posamezna poglavja).
  Puhar, A. (2004), Prvotno besedilo življenja : oris zgodovine otroštva na slovenskem v 19. stoletju. Ljubljana: Studia humanitatis.
  Rener, T., Sedmak, M., Švab, A., Urek, M. (2006). Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Annales.
  Satir, V. (1995), Družina za naš čas. Ljubljana: CZ.
  Skynner, R., Cleese, J. (1994), Družine in kako v njih preživeti. Ljubljana: Tangram.
  Šugman Bohinc, L. (2010-2011), Psihologija za socialno delo. Spremljevalno študijsko gradivo. Ljubljana: FSD.
  Šugman Bohinc, L. (2010-2011), Psihologija za socialno delo (slajdi). www.fsd.uni-lj.si.
  Švab, A. (2001), Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
  Ule, M., Kuhar, M. (2003), Mladi, družina, starševstvo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  Psihologija za SD 2010-2011 dodatno gradivo
  Psihologija za SD 2010-2011 slajdi