Prostovoljno deloNosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito

Cilji
Pri predmetu naj bi se slušatelji najprej spoznali z osnovnimi pojmi in protislovji prostovoljnega dela, organizacijskimi pristopi, oblikami prostovoljnega dela hkrati pa se neposredno udeležili prostovoljnega dela na področju socialnega dela in svojo izkušnjo ovrednotili.
Vsebina
Osnovni pojmi prostovoljega dela. Prostovoljnost. Plačano in neplačano delo. Delo v senci. Polje prostovoljnega dela. Organizirana in neposredna dobrodelost. Vzajemna pomoč, samopomoč in neformalna sopomoč. Solidarnost. Zgodovina prostovoljenga dela v Sloveniji. Prostovoljno delo in družbena gibanja. Prostovoljno delo in procesi dezinstitucionalizacije in normalizacije.
Tipi prostovoljnega dela. Razlika med prostovoljno akcijo in aktivnostjo. Skupine subjekti.
Lik prostovoljnega sodelavca in njegova vloga v odnosu med strokovnjaki in uporabniki. Značilnosti, prednosti in slabosti prostovoljcev. Odnos med prostovoljnim in strokovnim socialnim delom.
Organizacija prostovoljnega dela in metode dela s prostovoljnimi delavci. Novačenje, supervizija, vodenje projekta in komunikacija. Prostovoljno delo v organizacijah prostovoljnega dela, v samopomčnih organizacijah in v javnih zavodih.
Praktično prostovoljno delo. Sodelovanje v projektu prostovoljnega dela. Ovrednotenje osebne izkušnje.

Obveznosti
Udeležba v projektu prostovoljnega dela pod supervizijo mentorja na šoli. Vodenje dnevnika in izdelava poročila oziroma eseja.

Gradiva:Temeljna:
(1990), SVETOVNA DEKLARACIJA O PROSTOVOLJNEM DELU. Pariz: Mednarodno združenje za prostovoljno delo.
Cigoj Kuzma, N. (2001), Prostovoljno delo študentov visoke šole za socialno delo. Socialno delo 40, 6: 363-368.
Cigoj Kuzma
Elmet, C.A. (2001), Neformalni oskrbovalci starejših odraslih: obremenitev oskrbovalcev in koristi oz. prednosti skupin za samopomoč. Socialno delo 40, 6: 323-328.
Elmet
Flaker, V. (1988), Tabor v Hrastovcu - Motnja ali vzpodbuda?. V: Vito Flaker in Mojca Urek (ur.): Hrastovški anali za leto 1987. Ljubljana: RK ZSMS (45-73).
Flaker, V. (2001), Prostovoljno delo: delo za druge in zase. Socialno delo 40, 6: 305-312.
Flaker
Ilič, I. (1985), Pravo na zajedništvo. Beograd: Rad (83-88 in 120-144).
Kobal, L. (2001), "Zlimam se z ljudmi": ugotavljanje terapevtskih učinkov pri prostovoljcih z vidika teorije navezanosti. Socialno delo 40, 6: 335-354.
Kobal
Kos, A. (1999), Prostovoljno delo v šolstvu. Ljubljana: Slovenska filantropija.
Mesec, B. (2001), Nova generacija prostovoljcev, ki prihaja. Socialno delo 40, 6: 329-334.
Mesec
Ramovš, J. (2001), Prostovoljstvo pri delu z ljudmi in za ljudi. Socialno delo 40, 6: 313-322.
Ramovš
Rode, N., Žontar M. (2001), Prostovoljci pri delu z zasvojenimi: primer centra za odvisnosti kranj . Socialno delo 40, 6: 355-362.
Rode, Zbontar

Dodatna:
Čačinovič-Vogrinčič, G. (1985), Prostovoljno delo in družina. V: Prostovoljno delo na področju socialnih dejavnosti, (gradivo s posvetovanja), Ljubljana: VŠSD.
Dokler, J. (1984), Solidarnost in nepoklicno prostovoljno delo. V: Mesec, B. (ur.) Prostovoljno delo na področju prostovoljnih dejavnosti, Ljubljana: DDU Univerzum (37-39).
Frkač, J. (1996), Prostovoljno delo. Socialno delo 35 , 4: 335-340.
Kavar Vidmar, A., Ogrinc Rape, S. (1984), Problemi pravnega urejanja prostovoljnega dela. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (87-96).
Klajnšček, C. (1984), Institucionalizacija življenja in delo z ljudmi. V: Mesec, B. (ur.) Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (40-50).
Klajnšček, C. (1985), Proizvodnja stvari in (prostovoljno) delo z ljudmi (delo kot moč in nemoč). V: Prostovoljno delo na področju socialnih dejavnosti. (gradivo s posvetovanja), Ljubljana: VŠSD.
Kos, A. (1984), Organizacija in oblike prostovoljnega dela z ljudmi. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (109-118).
Kos, A. (1984), Učinki nepoklicnega prostovoljnega dela na področju socialnih dejavnosti. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (23-30).
Mesec, B. (1984), Pomen in vloga nepoklicnega prostovoljnega dela. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (15-19).
Mesec, B. (1985), Kaj so nove oblike prostovoljnega dela prinesle novega?. V: Prostovoljno delo na področju socialnih dejavnosti. (gradivo s posvetovanja), Ljubljana: VŠSD.
Mesec, B. (ur.) (1984), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum.
Mesec, B., Dragoš, S. (1993), Taksonomija oblik neformalne pomoči. Socialno delo 32, 5-6: 5-18.
Milčinski, L. (1984), Etika prostovoljnega dela. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (63-73).
Milošević, V. (1984), Odnos med prostovoljnim in poklicnim socialnim delom. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (97-108).
Miloševič, V. (1989), Socialno delo, Ljubljana (121-131).
Ružica, M., Rapoša-Tanjšek, P., Vojnovič, M. (1985), Prostovoljno delo in druge oblike (samo)organiziranja ljudi kot sestavni del socialne politike. v Prostovoljno delo na področju socialnih dejavnosti. (gradivo s posvetovanja), Ljubljana: VŠSD.
Stritih, B. (1984), Metode prostovoljnega dela ter usposabljanje in vodenje prostovoljnih sodelavcev. V: Mesec, B. (ur.), Prostovoljno delo na področju družbenih dejavnosti. Ljubljana: DDU Univerzum (119-134).
Stritih, B. (1995), Prostovoljno delo kot prostor, v katerem se oblikujejo generativne teme. Socialno delo 34, 1: 5-20.
Stritih, B. (1995), Prostovoljno delo v prehodnem obdobju. Socialno delo 34, 2: 119-132.
Stritih, B., Kos, A. (1985), Organizacija prostovoljnega dela in metode dela s prostovoljci. V: Prostovoljno delo na področju socialnih dejavnosti. (gradivo s posvetovanja), Ljubljana: VŠSD.
Žorga, S. (1996), Kaj lahko ponudimo prostovoljcem in zakaj. Socialno delo 35, 4: 275-282.

Navodila za esej izredni