Socialno delo z družinoNosilci: Izr. prof. dr. Čačinovič Vogrinčič Gabi
Sodelavci:Doc. dr. Mešl Nina

Cilji
Študent/ka pridobi znanja in metode za delo z različnimi družinami. Nauči se vzpostaviti delovni odnos in soustvarjati izviren delovni projekt pomoči ter sodelovati z vsem družinskim sistemom in posamezniki v njem. Pridobi znanje za delovni odnos z družino na ravni mobilizacije družine in njenih članov za soustvarjanje rešitev in na ravni sprememb v družini. Nauči se vzpostaviti mrežo podpore in sodelovanja v skupnosti, pri strokovnem ravnanju povezati psihološka in sociološka znanja o sodobni družini s samodefinicijo družine v učinkovit proces pomoči.

Vsebina
Redefinicija koncepta pomoči in koncepta družine. Jezik socialnega dela: vzpostavljanje delovnega odnosa in soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči in sodelovanja z družino in njenimi člani. Družina danes: sociološke in psihološke značilnosti sodobnih družin, družina v družbi, institucije pomoči družini, vzpostavljanje socialne mreže; upoštevanje pluralnosti in posebnosti družin v socialnem delu. Načini ravnanja v socialnem delu z družinami. Prispevek družinske terapije. Metode in tehnike: pogovor z družino, elementi delovnega odnosa v procesu instrumentalne definicije problema in soustvarjanja rešitev. Metodična načela sistemskega socialnega dela. Elementi kratke, v rešitev usmerjene družinske terapije. Ravnanje iz perspektive moči. Posebni problemi v socialnem delu z družinami: socialno delo z družino, ki jo ogrožajo brezposelnost, revščina in socialna izključenost, ločitev ali razveza. Socialno delo v rejniškem sistemu: individualne projektne skupine. Posvojitve. Družina in star človek. Socialno delo z družinami na osnovni šoli. Socialno delo z družino v pomoč otroku z odklonskim vedenjem. Delo z družinami, katerih člani potrebujejo pomoč za samostojno življenje. Socialno delo z družino s problemi, povezanimi s kronično boleznijo člana. Odvisnosti. Problemi nasilja in zlorabe.

Temeljni viri
 • Bass, E.,Davis, L. (1998) Pogum za okrevanje. Ljubljana: Liberalna akademija.

 • Bouwkamp, R. (1996) Psihosocialna terapija pri spolni zlorabi v družini. Logatec: Firis

 • Constable, R., Lee, B. L. (2004) Social Work with Families: Content and Process. Chicago: Lyceum Books.

 • Čačinovič Vogrinčič, G. (1998) Psihologija družine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

 • Čačinovič Vogrinčič G. (2005) Socialno delo z družinami. Ljubljana, Fakulteta za socialno delo (študijsko gradivo).

 • Flaker, V. (2002) Živeti s heroinom. Ljubljana: cf.

 • Franklin, C., Jordan, C. (1999) Family Practice: Brief Systems methods for Social Work. Pacific Grove: Brooks/Cole.

 • Lamovec, T. (1998) Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

 • Matter, H. (1999) Sozialarbeit mit Familien. Bern: Haupt.

 • Velikonja, V., Grgurevič, J., Žemva, B. (ur.) (1995) Izkustvena družinska terapija. Ljubljana: Quatro.

 • Vries, S. De, Bouwkamp, R. (1995) Psihosocialna družinska terapija. Logatec: Firis.

 • Zaviršek, D. (2000) Handikep kot kulturna travma. Ljubljana: cf.


 • Obveznosti
  Sodelovanje v posebnem programu vaj, izdelovanje pisnih gradiv, izpit.
  Gradiva:seznam literature za redni študij