Metode duševnega zdravja v skupnostiNosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito

Cilji
Študent/ka se spozna z osnovnimi metodami dela z ljudmi v duševni stiski, njihovimi svojci in okoljem. To spoznavanje je tako teoretsko kot tudi izkustveno.

Vsebina
Dvigovanje kakovosti življenja ljudi z dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami. Pojem stigme, kariere in vloge. Potrebe, želje, nuje in okoliščine. Hospitalizacija. Stanovanje. Delo. Interakcijski prekrški. Stiki in družabnost. Neumeščenost in pripadnost. Institucionalna kariera. Spoznavni intervju. Dokumentacija: beleženje in zapisovanje. Analiza tveganja. Individualno načrtovanje. Animiranje neposredne okolice. – Spol in kultura. Ženske kot uporabnice skupnostnih služb in kot skrbnice na področju neplačanega skrbstvenega dela. Vpliv fizičnega in spolnega nasilja na razvoj duševnih stisk in delo z osebami, ki preživljajo nasilje. Psihosocialna pomoč osebam z motnjami hranjenja. Prinicip dela skupnostnih služb, ki upoštevajo razliko med spoloma. Posledica spolno specifičnih stigmatizacij na življenje žensk in moških. Seksualne manjšine in duševno zdravje. Vplivi homofobije na duševno zdravje lezbijk in gejev. Pripadnost etnični manjšini kot dejavnik stresa. Odkrita in neintencionalna diskriminacija v psihosocialnih službah v odnosu do pripadnikov etničnih manjšin. Principi dela v psihosocialnih službah, ki upoštevajo kulturne razlike.

Temeljni viri
 • Brandon, D., Brandon, A. (1994), Jin in Jang načrtovanja psihosocialne skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

 • Flaker, V. (1994), Analiza tveganja. Socialno delo, 33, 3: 189–196.

 • Flaker, V. (2001), Intervju kot umetnost spoznavanja: etnometodološke beležke o tem, kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike. Socialno delo, 40, 2–4: 77–103.

 • Lamovec, T. (1995), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Lumi.

 • Lamovec, T. (1998), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: VŠSD .

 • Lemert, E. (1962), Paranoia and the Dynamics of Exclusion. Sociometry, 25, No. 1 (March 1962) , 1–20

 • Urek, M. (2005), Zgodbe na delu: pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana: *cf.

 • Zaviršek, D. (1994), Psihiatrični oddelek med boleznijo in njeno kulturno manifestacijo. Študija primera ( I., II ., II ., IV, V). Socialno delo, 33, 1, 2, 3, 4, 5.

 • Zaviršek, D. (1994), Ženske in duševno zdravje. O novih kulturah skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

 • Zaviršek, D., Zorn, J., Videmšek, P. (2002), Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba (Scripta).


 • Obveznosti
  Tri krajše naloge v povezavi s praktičnim delom.
  Gradiva:Pet načel normalizacije
  PPS - mostovi
  Smernice za pogovor z uporabniki služb