Metode skupnostne skrbiNosilci: Red. prof. dr. Zaviršek Darja

Cilji
Metode na področju skupnostne skrbi obsegajo učenje temeljnih metod socialnega dela na področju pomoči ljudem, ki so hendikepirani. Program vsebuje učenje metod pri delu z ljudmi, ki imajo gibalne, senzorne, intelektualne ovire in duševne stiske, metode za delo na področju spolnih zlorab in nasilja in metode socialnega dela z begunci in pripadnicami, pripadniki etničnih manjšin. Izbrane so tiste metode socialnega dela, ki razvijajo življenje v skupnosti, krepijo moč, neodvisno življenje, asertivnost in inovacije.

Vsebina
Asertivnost in opolnomočenje. Vsakdanja izkušnja hendikepa. Izdelava individualnega načrta za samostojno življenje. Neposredno plačevanje socialnih storitev. Socialno delo na področju spolnih zlorab. Zagovorništvo. Načela kvalitetnih socialnih služb (in spoznavanje lokalne omreženosti socialnih služb). Osebna asistenca. Socialno delo z begunci, antirasistično socialno delo

Temeljni viri
 • Bercht, Silke (2003): Totalnost mučenja, Časopis za kritiko znanosti, XXXI, 213/214.

 • Brandon, David in Althea Brandon (1994): Jing in jang načrtovanja psihosocialne skrbi, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana

 • Brandon, David in Althea Brandon (1992): Praktični priročnik za osebje v službah za ljudi s posebnimi potrebami, Visoka šola za socialno delo, PF, Ljubljana

 • Leskošek, Vesna (2000): Pomembnost medinstitucionalnega sodelovanja pri obravnavi spolnih zlorab, Socialno delo, 39, 3: 191 – 206.

 • Nash, Mary, Robyn Munford, Kathryn Hay (2001): Social Work in Context: Fields of practice in Aotearoa New Zeland, School of Sociology, Social Policy and Social Work, chapter Eight: Working with Disabled People to Find “Real” Jobs.

 • Škerjanc, Jelka (1995): Proces samoorganiziranja ljudi s posebnimi potrebami«, Socialno delo, 34, 6: 401–409.

 • Škerjanc, Jelka (1996): Zgodba o ekologiji in moči, Socialno delo, 35, 4: 283–289.

 • Škerjanc, Jelka (1998): Sedem vzvodov opolnomočenja uporabnic in uporabnikov socialnih storitev, Socialno delo, 37, 3–5.

 • Škerjanc, Jelka (2001): Individualizacija pravic v socialnem varstvu ali kdo me bo varoval pred »skrbno« državo? V: Pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju, Društvo defektologov Slovenije.

 • Thompson, Neil (1995): V podporo antidiskriminacijski akciji, Socialno delo, 34, 5.

 • Urek, Mojca (2002): Vodič za preživetje skozi socialnovarstvene službe duševnega zdravja za lezbijke in geje, Socialno delo, 41, 2.

 • Urh, Špela (2003): Anticiganizem v Evropi, Časopis za kritiko znanosti, XXXI, 213/214.

 • Videmšek, Petra (1999): Priročnik o dobrih in slabih dotikih.

 • Zaviršek, Darja, Jelka Zorn in Petra Videmšek (2002): Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje, Študentska založba, Ljubljana

 • Zorn, Jelka (2003): Antirasistična perspektiva v socialnem delu: Kako prepoznati rasizem v vsakdanjem življenju in kulturna kompetentnost služb, Socialno delo, 42, 4/5.

 • Zorn, Jelka (2003): Ritualizacija in normalizacija policijskega nasilja nad pribežniki, Časopis za kritiko znanosti, XXXI, 213/214.

 • YHD: Manifest neodvisnega življenja

 • YHD: priročnik Osebna asistenca


 • Obveznosti
  Kolokvij, več pisnih nalog (v povezavi s prakso).