Inovacije na področju duševnega znanjaNosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito

Cilji
Študent/ka spozna osnovne socialno-politične dimenzije duševnega zdravja v skupnosti, pravnimi osnovami in možnostmi za razvoj. Poleg teoretskega znanja dobi tudi izhodišča za načrtovanje posameznih služb. Seznani se z novimi oblikami socialnih služb in storitev pri nas in v tujini in tudi s procesi, ki jih spremljajo. Spozna temeljne metode raziskovanja, ki se uporabljajo na področju duševnega zdravja v skupnosti, in razvije občutljivost za skupno raziskovanje z uporabniki in drugimi akterji na področju duševnega zdravja v skupnosti.

Vsebina
Strokovni in politični trendi kot osnova socialnih inovacij. Inovacije na področju duševnega zdravja. Načrtovanje in upravljanje socialnih projektov. Vključevanje nevladnih organizacij in duševno zdravje v skupnosti. Timsko delo. Inovacije na področju duševnega zdravja žensk. Akcijsko raziskovanje. Organizacijske posebnosti samoraslih projektov. Supervizija. Pridobivanje denarja. Načrtovanje in izvedba evaluacije. Izgorevanje pri delu z ljudmi. Načini iskanja podpore in urejanje statusa projekta. Sodelovanje akterjev vladnih in nevladnih programov in projektov. Organizacija in delitev dela pri inovativnih projektih. Načrtovanje in izvedba kampanj. Delo v soseski. Tehnike ustvarjalnega reševanja problemov. Reševanje konfliktov. Asertivnost. Normalizacija. Skupinska dinamika.

Temeljni viri
 • Campbell, P. (1996), Kako začeti. Maribor: Ozara.

 • Flaker, V. (1990), Prispevki k slovarju akcijskega raziskovanja. Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Pedagoški inštitut, Ljubljana.

 • Flaker, V. (1997), Timi kot način interdisciplinarnega sodelovanja. Socialno delo, 36, 1: 3–13.

 • Gilli, G.A. (1977), Kako se istražuje. Zagreb: Školska knjiga.

 • Hawkins P., Shohet R. (1989), Supervision in Helping Professions. Milton Keynes: Open University Press.

 • Lamovec, T. (1997), Cilji in dejavnosti evropskih organizacij uporabnikov psihiatrije. Socialno delo, 26, 3.

 • Lamovec, T. (1998), Uporabniško gibanje kot rekonstrukcija skupnosti. Socialno delo, 37, 2.

 • Lamovec, T. (2001), Uporabniška inciativa in država. Socialno delo, 40, 1.

 • Rogers, A., Pilgrim, D., Lacey, R. (1993), Experiencing Psychiatry: Users’ Views of Services. London: Macmillan and Mind Publications.


 • Obveznosti
  Načrt inovacije in seminarska naloga v povezavi s praktičnim delom.
  Gradiva:IF