Skupinsko delo in kibernetika drugega reda IINosilci: Doc. dr. Šugman Bohinc Lea

Cilji
Študent/ka spozna različne načine uporabe znanj o skupinski dinamiki v praksi socialnega dela in temeljne pojme za spremljanje in ocenjevanje različnih skupin. Pridobi znanja, potrebna za prevzemanje različnih vlog v strokovnih timih. Pouči se o skupinah za preživljanje prostega časa mladih. Spozna, kako delujejo skupine za samopomoč in kakšni so osnovni principi terapevtskih skupin.

Vsebina
Pomen in uporabnost timskega dela v institucijah socialnega varstva in v organizacijah civilne družbe. Oblikovanje timov. Problemi in tehnike komuniciranja v timu. Vodenje tima. Razvijanje ciljev. Uporaba skupinske dinamike na področju vzgoje in izobraževanja. Izbira članov. Dogovarjanje o načinih delovanja in ciljih skupine. Različne sposobnosti otrok in mladostnikov za sodelovanje v skupini. Evalvacija uspešnosti dela. Skupine za samopomoč. Nastanek skupin, vodenje skupin in medsebojno povezovanje različnih skupin. Osnovna pravila delovanja nekaterih skupin za samopomoč.

Temeljna vira
  • Shulman L. The Skill of Helping Individuals, Families and Groups.Boston: University School of Social Work, 1992.

  • Schulz von Thun F. Praxisberatung in Gruppen. Weinheim Basel: Beltz Verlag, 1999.


  • Obveznosti
    Izpit.
    Gradiva:SK DELO IN KIB 2 - 8.POGL
    SK DELO IN KIB 2 - 13.POGL