Samostojno življenjeNosilci: Red. prof. dr. Zaviršek Darja

Cilji
Študent/ka se posveti vprašanjem vloge socialne delavke in delavca pri krepitvi samostojnega življenja hendikepirane osebe in osebe, ki je preživela travmo. Ukvarja se s področjem zakonodaje in človekovih pravic, izobraževanjem, zaposlovanjem in povečanjem možnosti enakovrednejše vključitve v vrsto pozitivno vrednotenih družbenih vlog, s stanovanjsko problematiko in povečanjem samostojnega življenja na lastnem domu ali v znani skupnosti, organizacijo samopomoči, pravico do spolnosti, volilno pravico in možnostjo za individualno svetovalno pomoč oz. zagovorništvo.

Vsebina
Osebna asistenca. Izobraževanje, ki temelji na principih vključenosti. Plačano delo v običajnem okolju s potrebno podporo in spremstvom. Prevzemanje vrednotenih socialnih vlog in mrežne podpore. Pravica do spolnosti. Skupine za samopomoč kot skupine pritiska. Asertivnost za samozagovorništvo. Svetovalno delo z ljudmi, ki so preživeli izgube. Zakonodaja in državljanske pravice. Problem odvzema poslovne sposobnosti in volilne pravice. Pravno varstvo – nujno ustvarjanje precendenčnih tožb. Antirasistično socialno delo

Temeljni viri
 • Boerma, J.J., intervju (1993): Evropska mreža za neodvisno življenje hendikepiranih ljudi, Časopis za kritiko znanosti, XXI, 156–157.

 • Pumpernik, Danilo (1997): Invalidnost – od diskriminacije proti enakopravnosti, v: Anton Zupan, Cveto Uršič (ur.), Neodvisno življenje najtežje gibalno oviranih, zbornik, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, str.
  41–51.

 • Šprohar, Luj (1995): Normalnost slepega, Socialno delo, 34, 1: 53–59.
  Učenje veščin za delo z ženskami in otroci, ki preživljajo nasilje (izbrano gradivo s seminarja Moire Walker), (1997), Socialno delo, 36, 5–6 (tematska številka o nasilju).
 • Urek, Mojca (1998): Vsak ima svoj hendikep, AWOL, Časopis za socialne študije, 4, 1–2: 81–90.

 • Videmšek, Petra (1999): Priročnik o dobrih in slabih dotikih, Most, Ljubljana.

 • Zaviršek, Darja (ur.) (2005): »Tako lepa pa invalid!« Socialno delo proti diskriminaciji hendikepiranih žensk, Socialno delo, 44, 1–2 (posebna številka).


 • Obveznosti
  Kolokvij, pisna naloga/seminar.
  Gradiva:Samostojno življenje: Izobraževanje otrok z oznako intelektualne oviranosti