Institucionalne obravnave socialnih problemov mladihNosilci: Red. prof. dr. Leskošek Vesna

Cilji
Študent/ka se uči razlikovati med javnimi politikami in zasebimi/osebnimi težavami mladih, postaviti strokovne intervencije v kontekst javnih politik in predstaviti odraz v konceptualizacijah socialnih problemov mladih. Te pristope poveže s konceptom socialnega izključevanja. Predstavi pomen in vlogo socialnega dela pri ustvarjanju in konceptualizaciji praks.

Vsebina
Obravnave socialnih problemov mladih znotraj socialnega varstva, izobraževanja, pravosodja in zdravstva. Teoretske konceptualizacije socialnih problemov. Terminološke zagate. Institucionalne intervencije in vsakdanje prakse institucij. Osebne/zasebne težave mladih. Razlike med javnimi politikami in osebnimi problemi mladih. Socialno izključevanje. Položaj manjšin. Vključevalno in izključevalno socialno delo

Temeljni viri
  • Mrgole A. (1999), Malopridna mladež med zaščitniki in preganjalci. Ljubljana: Založba cf*.

  • Ule M. (2000), Socialna ranljivost mladih. Ljubljana: Urad RS za mladino.

  • Interno učno gradivo


  • Obveznosti
    Raziskovalna naloga, kolokvij, pisna izpitna naloga.