Praktikum - terensko delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

Nosilci: Jelka Zorn
0200010013025010


Cilji:

Študent/ka pridobi in reflektira izkušnje ob praktičnem delu. Integrira teorijo in prakso. Pridobi spretnosti uporabe metod terenskega raziskovanja in možnost postavljanja relevantnih raziskovalnih vprašanj. Refleksija procesa terenskega dela, vstopa v terensko delo / raziskovanje, pozicije študenta, študentke, razvijanja odnosov, vprašanje zagovorniške in akcijske naravnanosti ipd. Zmožnost etične presoje. V manjših skupinah se študenti / študentke naučijo povezati znanje, pridobljeno na študiju s praktičnimi izkušnjami.


Vsebina predmeta:

Predmet je namenjen opravljanju konkretnega terenskega dela, v katerem študent/ka poveže znanje, pridobljeno pri drugih predmetih, s prakso. Temu so namenjene individualne konzultacije in poglobljeno učenje v manjših skupinah, ki so sestavljene po kriteriju podobnosti terenskega dela ali raziskovalnih vprašanj. Terensko delo ima tudi raziskovalni namen. Terensko gradivo je osnova za magistrsko nalogo.


Temeljna literatura:
  • Čačinovič-Vogrinčič, Gabi et al. (2005) Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 

  • Dragoš, Srečo et. al.: Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 

  • , Mojca (2005) Zgodbe na delu. Pripovedovanje, beleženje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana: Založba/*cf.

 

  • Zaviršek, Darja et al. (2002) Inovativne metode v socialnem delu : opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje, Ljubljana: Študentska založba.

Pogoji za vključitev v delo:

vpis v magistrski program


Metode ocenjevanja:

Dnevnik praktičnega socialnega dela. Individualni načrt študija. Predstavitev poročila o praktičnem delu v mentorski skupini. Standardna ocenjevalna lestvica od 1 do 10.


Delež v %:100%