Travma in okrevanje

Socialno delo z družino


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SD

Nosilci: Darja Zaviršek
Sodelavci: Bernard Stritih

20202000651255


Cilji:

Cilj predmeta je razumevanje vpliva travme na življenjski svet posameznika in posameznice ter učenje o oblikah podpore v procesu okrevanja. Poudarek je na razumevanju trans-genaracijske travme, ki je značilnost manjšinskih družbenih vsebin.


Vsebina predmeta:

Teorije travme s poudarkom na psihoanalitičnem razumevanju travmatičnih izkušenj.
Post-travmatični stresni sindrom.
Koncept prenašanja travme iz generacije na generacijo.
Otroštvo in travmatični dogodki ter doživljanje travme v odraslosti.
Spolna specifičnost travme.
Manjšinske skupine in travma (etnične skupine, migranti in begunci, hendikepirani, ljudje v duševni stiski).
Travma kot posledica nasilja in spolnih zlorab.
Procesi okrevanja in podpore: metode socialnega dela.


Temeljna literatura:

Bass, Ellen in Davis, Laura (1996), Pogum za okrevanje. LA in VŠSD, Ljubljana.

Bear Z., (Ur.) (1998), Good practice in counselling people who have been abused. Good practice series 4. London: Jessica Kingsley Publishers.

Gil, E., (1996), Treating Abused Adolescents. New York, London: Guilford Press.

Madanes, C. (1990), Sex, Love, and Violence: strategies for transformation. New York, London: W.W. Norton & Company.

Miller, A. (2005), Upor telesa. Ljubljana: Tangram.

Terr, L. C. (1991), Childhood traumas: An outline and overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20.

Van der Kolk B. A., McFarlane A. C., Weisaeth, L. (Ur.) (1996), Traumatic Stress. New York: The Guilford Press.
 


Pogoji za vključitev v delo:

Navadni.


Metode ocenjevanja:

Standardna ocenjevalna lestvica od 1 do 10.