Gradivo, obrazci

Prijavnica učne baze

Prijavnica UB

Prijavnica študenti

Prijavnica študenti
(izpolnijo samo študenti, ki se sami dogovorijo z učno bazo, ki je ni v razpisu)

 

Študijsko gradivo

Študijsko gradivo je študentom dostopno v spletnem referatu, VISu.
Mentorjem gradivo posredujejo študenti ali koordinator prakse.

 

Dokumenti

Pogodba, dogovor, potrdilo
1. in 2. letnik, Dogovor o prostovoljskem delu - podpišejo učne baze s študenti prostovoljci

Pogodba za 3., 4. in 5. letnik - (uredi FSD)

Dogovor študent-mentorub-mentorfsd - (uredi študent)

--------------------------------------------
Potrdilo o obveznostih študentov - Praksa 1. stopnja
Potrdilo o obveznostih študentov - Praksa 2. stopnja

Drugi dokumenti povezani s prostovoljnim delom - vir: prostovoljstvo.org
(gradivo v pomoč organizacijam, ki vključujejo študente 1. in 2. letnika v svoje projekte prostovoljnega dela)
Uvodni intervju
Etični kodeks prostovoljstva
Kodeksa etike SV in SD
Evidenca ur opravljenega prostovoljskega dela
Ure opravljanja prostovoljskega dela
Poročila mentorja o prostovoljskem delu
Poročilo o opravljenem prostovoljskem delu
Pravilnik o prostovoljskem delu - javni zavodi
Pravilnik o prostovoljskem delu - NVO

 

Prijavnica študenti

Skopiraj izbrano prijavnico in jo izpolnjeno pošlji na !

PRIJAVNICA – PRAKSA (1. in 2. letnik)
(izpolnijo študenti, ki se sami dogovorijo za prakso z učno bazo, ki je ni med razpisanimi!)

Ime in priimek:
Študijsko leto:
Letnik:
-------------------------------------
Naziv učne baze (UB):
Naslov UB:
Mentor v UB:
Izobrazba mentor UB:
E-mail in tel. mentor UB.:
-------------------------------------
Izpolnil/a:
Datum:
 
PRIJAVNICA – PRAKSA (3., 4. in 5. letnik)
(izpolnijo študenti, ki se sami dogovorijo za prakso z učno bazo, ki je ni med razpisanimi!)

Ime in priimek:
Študijsko leto:
Letnik:
Smer:
Mentor FSD:
-------------------------------------
Termin opravljanja prakse:
Naziv učne baze (UB):
Naslov UB:
Mentor v UB:
Izobrazba mentor UB:
E-mail in tel. mentor UB.:
V tej organizaciji sem tudi zaposlen/a:  da   ne
-------------------------------------
Izpolnil/a:
Datum:
-------------------------------------

Termin opravljanja prakse izpolni obvezno, ker je v tem terminu potrebno urediti zavarovanje študenta na praksi (3+4+5 letnik).