Gradivo, obrazci

Prijavnica za prakso - študenti

Razpisi in prijava za prakso

 

Prijavnica za učne baze

Prijavnica UB

 

Študijsko gradivo

Študijsko gradivo je študentom dostopno v spletnem referatu, VISu.
Mentorjem gradivo posredujejo študenti ali koordinator prakse.

 

Dokumenti

Pogodba, dogovor, potrdilo
1. in 2. letnik, Dogovor o prostovoljskem delu - podpišejo učne baze s študenti prostovoljci

Pogodba za 3., 4. in 5. letnik - (uredi FSD z učnimi bazami)

Dogovor študent-mentorub-mentorfsd - (uredi študent)

--------------------------------------------
Potrdilo o obveznostih študentov - Praksa 1. stopnja (uporabi študent za dogovore z učnimi bazami izven razpisa)
Potrdilo o obveznostih študentov - Praksa 2. stopnja (uporabi študent za dogovore z učnimi bazami izven razpisa)

Drugi dokumenti povezani s prostovoljnim delom - vir: prostovoljstvo.org
(gradivo v pomoč organizacijam, ki vključujejo študente 1. in 2. letnika v svoje projekte prostovoljnega dela)
Uvodni intervju
Etični kodeks prostovoljstva
Etična kodeksa (SV in DSDDS)
Evidenca ur opravljenega prostovoljskega dela
Ure opravljanja prostovoljskega dela
Poročila mentorja o prostovoljskem delu
Poročilo o opravljenem prostovoljskem delu
Pravilnik o prostovoljskem delu - javni zavodi
Pravilnik o prostovoljskem delu - NVO