Gradivo, obrazci

Prijavnica za prakso - študenti

E-prijavnica
(izpolnijo samo študenti, ki se sami dogovorijo z učno bazo, ki je ni v razpisu)

 

Prijavnica za učne baze

Prijavnica UB

 

Študijsko gradivo

Študijsko gradivo je študentom dostopno v spletnem referatu, VISu.
Mentorjem gradivo posredujejo študenti ali koordinator prakse.

 

Dokumenti

Pogodba, dogovor, potrdilo
1. in 2. letnik, Dogovor o prostovoljskem delu - podpišejo učne baze s študenti prostovoljci

Pogodba za 3., 4. in 5. letnik - (uredi FSD)

Dogovor študent-mentorub-mentorfsd - (uredi študent)

--------------------------------------------
Potrdilo o obveznostih študentov - Praksa 1. stopnja
Potrdilo o obveznostih študentov - Praksa 2. stopnja

Drugi dokumenti povezani s prostovoljnim delom - vir: prostovoljstvo.org
(gradivo v pomoč organizacijam, ki vključujejo študente 1. in 2. letnika v svoje projekte prostovoljnega dela)
Uvodni intervju
Etični kodeks prostovoljstva
Kodeks etike DSDDS

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
Evidenca ur opravljenega prostovoljskega dela
Ure opravljanja prostovoljskega dela
Poročila mentorja o prostovoljskem delu
Poročilo o opravljenem prostovoljskem delu
Pravilnik o prostovoljskem delu - javni zavodi
Pravilnik o prostovoljskem delu - NVO