5. kongres socialnega dela - Ljubljana 2013

uvodnik teme odbori program lokacija informacije povezave arhiv

5KSD kvadratki2Program 5KSD

Zaključki

Fotogalerija

Vabimo socialne delavke in delavce, uporabnice in uporabnike socialnih služb, različne strokovnjakinje in strokovnjake, raziskovalce in raziskovalke socialnega dela, družbenega delovanja in človeškega ravnanja ter druge zainteresirane posameznike na 5. kongres socialnega dela. 

Primarna naloga socialnega dela je skupno iskanje rešitev iz socialnih stisk in težav posameznikov, državljank in državljanov, skupin in skupnosti, da bi živeli kakovostno in v skladu s svojimi potrebami.

Socialno delo je znanost in stroka. Nenehno preučuje, raziskuje, analizira, išče rešitve, jih soustvarja in vselej preverja v odnosu z ljudmi. Odziv na spremembe je temelj socialnega dela, zato spremembe tudi potrebuje.

Na socialno delo danes še toliko bolj vplivajo družbene spremembe, ki so jih povzročile krize zadnjih let. Razsežnosti začetne ekonomske krize so kmalu pokazale širše razsežnosti in se še danes zajedajo v vse pore človeštva.

Čas družbenih sprememb ponuja tudi možnosti za prevrednotenje ravnanja socialnega dela. Je tudi čas, ko je nujno treba opozoriti na številne ovire, ki povzročijo, da so socialne delavke in delavci pri svojem delovanju prezrti ali nemočni. 

Družbene spremembe nas opozarjajo, da moramo vsi, ne glede na razlike med nami, iskati rešitve za skupno dobro. Potrebujemo družbo, ki omogoča sobivanje različnih ljudi, da lahko izbirajo svoje lastne življenjske sloge, ohranjajo svoje kulture, razvijajo različna prepričanja, ne da bi imeli moč uničiti, poniževati ali izgnati tiste, ki se od njih razlikujejo. Le tako se bomo lahko odvrnili od kulture sovraštva in izključevanja in ustvarili kulturo sprejemanja ali celo podpiranja različnosti. Ohranjanje človekovega dostojanstva ni odvisno od tega, kaj človek ima, komu ali čemu pripada, kakšne so njegove korenine ali prepričanja. Ohraniti, obraniti in okrepiti je treba socialno državo. Ta naj omogoča kakovostno življenje, varnost in avtonomnost državljank in državljanov.  

IMG_1578.JPG

S 5. kongresom socialnega dela nadaljujemo poslanstvo preteklih štirih kongresov, na katerih smo poudarili vlogo socialnega dela med lokalnim in globalnim delovanjem, njegov tradicionalni, zgodovinski pomen in prelomne konceptualne premike, opozarjali na zagotavljanje enakih možnosti uporabnic in uporabnikov socialnega dela ter vlogo socialnega dela pri oblikovanju socialno pravične in solidarne družbe. Kongres socialnega dela bo tokrat zasnovan na aktualnih vprašanjih, s katerimi se srečujejo socialne delavke in delavci, njihove uporabnice in uporabniki, ki živijo v skupnosti ali institucijah in na življenjske zgodbe katerih vplivajo marsikatere spremembe v sodobni družbi.  

Leto 2013 je evropsko leto državljanov, namenjeno krepitvi prepoznavnosti državljanstva Evropske unije in prispevka državljanov pri udejanjanju njihovih pravic.  Socialno delo je znanost in stroka, ki v evropsko leto državljanov vstopa na svojstven način, saj se ukvarja z reševanjem konkretnih socialnih stisk ljudi in pri iskanju smiselnih rešitev vključuje različna družbena področja in ravni. Socialno delo se giblje od pomoči posamezniku, družini in skupnosti prek organiziranja, koordiniranja in ustvarjanja novih oblik pomoči do aktivnega oblikovanja politik, sistemov in vrednot. Pri svojem delovanju si socialne delavke in delavci, skupaj z uporabniki, prizadevamo zagotavljati spoštovanje in upoštevanje pravic državljank in državljanov. Kongres socialnega dela omogoča prikaz takšnih prizadevanj in hkrati ponuja priložnost za utrditev stroke v času družbenih sprememb.

Teme kongresa