Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega delaTip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Koda: J5-2567

Datum začetka: 01.09.2020

Datum konca: 31.08.2024

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Sodelujoče organizacije:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Jana Mali

Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Jana Mali

Prof. dr. Vito Flaker

Izr. prof. dr. Mojca Urek

Prof. dr. Darja Zaviršek

Doc. dr. Vera Grebenc

Doc. dr. Liljana Rihter

As. dr. Anamarija Kejžar

as. Benjamin Penič

as. Anže Štrancar

tehn. sod. mag. Mirjam Ten Veen

Prof. dr. Valentina Hlebec (FDV)

Izr. prof. dr. Danuška Kneževič Hočevar (SAZU)

Ključne besede:

socialno delo, demenca, dolgotrajna oskrba, uporabniška perspektiva, socialna omrežja

Povzetek:

Kot odziv na demografske spremembe, s katerimi se spopadajo države po vsem svetu, se v zadnjem desetletju poraja pojem dolgotrajne oskrbe. S podaljševanjem življenjske dobe se porajajo tudi različna tveganja, ki so značilna za starejše (denimo bolezni, revščina, socialna izključenost), med katerimi je v izrazitem porastu demenca. V Sloveniji so bo po ocenah število ljudi z demenco do leta 2035 povečalo za skoraj 60 %, podobne pa so tudi projekcije na globalni ravni – iz 47 milijonov v letu 2015 na 75 milijonov v letu 2050. Čeprav gre za bolezen, pa so posledice demence predvsem socialne, saj prizadene človeka, ki zboli in vse njegove bližnje.

V Sloveniji močno zaostajamo z raziskavami na področju socialnih razsežnosti demence, v primerjavi z ostalimi državami. Prav tako nimamo enotnega raziskovanja na področju dolgotrajne oskrbe. Za socialno delo je raziskovanje izkušenj življenja z demenco izrednega pomena, saj nam omogoča vpogled v potrebe ljudi z demenco in ustreznost obstoječih oblik pomoči kot odgovorov na njihove potrebe. S takšnim pristopom si v socialnem delu prizadevamo za iskanje novih oblik pomoči za samostojno življenje ljudi z demenco v skupnosti. Potrebno je iskati načine, kako ljudi z demenco vključiti v proces pomoči kot aktivne soustvarjalce pomoči. Pri tem je pomembno, da tudi strokovnjaki in družinski oskrbovalci opustijo trdoživo skrbniško vlogo, ki je pokroviteljska do ljudi z demenco, preveč zaščitniška in lastniška. Oblikovanje oskrbe po meri ljudi in na podlagi njihovih potreb je tudi osrednja usmeritev dolgotrajne oskrbe, zatorej je dolgotrajna oskrba ljudi z demenco neposredno povezana s teorijo in prakso socialnega dela.

Raziskovalni projekt izhaja iz dveh raziskovalnih tem – demence in dolgotrajne oskrbe, njun vezni člen pa je socialno delo - veda in znanost, ki si prizadeva za vzpostavljanje socialne pravičnosti in preprečevanje socialnega izključevanja in marginalizacije posameznikov, skupin in skupnosti. Obe raziskovalni temi namreč povezuje marginalizacija. Ljudje z demenco marginalizacijo občutijo večkratno, kot bolniki, stari ljudje in uporabniki dolgotrajne oskrbe.

Vsebina in program projekta bosta oblikovana tako, da bo raziskovalna skupina svoje delo organizirala v iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja, z uporabo kombinacije kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. V projektu bomo uporabili metodo Hitre ocene potreb in storitev, ki smo jo v Sloveniji razvijali na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani, za potrebe ugotavljanja potreb po dolgotrajni oskrbi in načrtovanja procesov dezinstitucionalizacije.

V raziskovalnem projektu bomo preverjali tri raziskovalna vprašanja:

1. Kakšna je tipologija dolgotrajne oskrbe za ljudi z demenco v Sloveniji?

2. Katere odgovore na potrebe ljudi z demenco je potrebno v dolgotrajni oskrbi ljudi z demenco vzpostaviti na novo?

3. Kakšna je vloga socialnega dela pri oblikovanju metod pomoči za ljudi z demenco v sistemu dolgotrajne oskrbe?

Z metodo hitre ocene potreb in storitev bomo v izbranih lokalnih skupnostih ugotavljali stopnjo in naravo potreb ljudi z demenco in vzpostavljene odgovore nanje. Izhajali bomo iz tipologije skupnostne oskrbe (institucionalne in socialne oskrbe na domu) za stare prebivalce v Sloveniji, oblikovane na podlagi temeljnega projekta Hlebec, Mali in Filipovič Hrast (2014). Predvidevamo, da obstoječi odgovori niso skladni s potrebami ljudi z demenco, zato bomo na podlagi analize podatkov ugotavljali, katere spremembe v organizaciji oskrbe (sektorska delitev, ponudba oskrbe, sredstva) in načinu izvajanja oskrbe (storitve, metode dela, vloga uporabnikov) potrebujemo za vzpostavitev dolgoročno vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe za ljudi z demenco. Preverjali bomo, kako z metodami socialnega dela, zlasti z metodo osebnega načrtovanja in izvajanja storitev, kot osrednje metode socialnega dela in dolgotrajne oskrbe, lahko zagotovimo aktivno vlogo ljudi z demenco v procesih pomoči.

Publikacije:

DIPLOMSKA DELA:

 

1. Jana Mali

- GAŠPARIČ, Korina. Predšolski otrok in njegovo dojemanje smrti starega starša : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Gašparič], 2022. 101 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI759. [COBISS.SI-ID 112434435]

- LEBEN, Maruša. Skrbništvo in zagovorništvo ljudi z demenco : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Leben], 2022. 106 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI765. [COBISS.SI-ID 112792323]

- JANŽEKOVIČ, Lucija Varja. Spremembe v življenju starih ljudi v času epidemije covida-19 v Lambrechtovem domu : diplomsko delo. Ljubljana: [L. V. Janžekovič], 2022. 113 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI760. [COBISS.SI-ID 112463363]

- ŠKRILA, Stephanie. Ohranjanje avtonomije stanovalcev Doma upokojencev Ptuj, enota Kidričevo : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Škrila], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI745. [COBISS.SI-ID 84596995]

- GRM URBANČIČ, Pia. Vpliv aktivnosti s terapevtskimi psi na življenje stanovalcev v Centru starejših Notranje Gorice : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grm Urbančič], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI708. [COBISS.SI-ID 82423811]

- FEKONJA, Mateja. Demenca pri mlajših od petinšestdeset let : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Fekonja], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (135 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI621https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119498. [COBISS.SI-ID 32798467]

- FAJKOVIĆ, Laura. Ocena potreb starih ljudi po dolgotrajni oskrbi v občini Jesenice : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Fajković], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (226 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI600https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116859. [COBISS.SI-ID 22637059]

- ZLODEJ, Barbara. Osamljenost kot del staranja v domu za stare v Občini Slovenska Bistrica : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Zlodej], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (105 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI604https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118054. [COBISS.SI-ID 28573443]

- MRKŠA, Manca. Participacija ljudi z demenco pri načrtovanju oskrbe v treh slovenskih domovih za stare : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mrkša], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (326 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116061&lang=slvhttp://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI590. [COBISS.SI-ID 17209603]

- BIZJAN, Maša. Pomen družabništva za preprečevanje socialne izključenosti ljudi z demenco : diplomsko delo. Vrhnika: [M. Bizjan], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (183 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI606https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118057. [COBISS.SI-ID 28624643]

- FRECE, Patricija. Poznavanje demence med otroki v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Frece], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (115 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116862http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI599. [COBISS.SI-ID 22392835]

- HERTL, Tamara. Proces žalovanja in sprejemanje smrti partnerja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Hertl], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (91 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI663https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119496. [COBISS.SI-ID 38846467]

- STRUPI, Ana. Razumevanje staranja iz perspektive srednje generacije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Strupi], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (115 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI653https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118879. [COBISS.SI-ID 36345347]

- DROLC, Maja. Skrb sorodnikov za ljudi z demenco v domačem okolju : diplomsko delo. Kamnik: [M. Drolc], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (142 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI620https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118876. [COBISS.SI-ID 32491267]

- BEŠTER, Anja. Sprejemanje demence v Domu starejših občanov Naklo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bešter], 2020. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI583. [COBISS.SI-ID 17049603]

- PREŠNIK DIVJAK, Anja. Stres zaposlenih pri delu s starimi ljudmi v institucionalnem varstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [A.Oprešnik Divjak], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (41 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI645https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119494. [COBISS.SI-ID 35465987]

- SMIĆ IBRIĆ, Alma. Uporaba biografije kot metode dela z ljudmi z demenco : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Osmič Ibrić], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (104 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI605. [COBISS.SI-ID 28619523]

- MEHMEDOVIĆ, Sabina. Vključevanje stanovalcev Centra starejših Notranje Gorice v skupnost : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Mehmedović], 2020. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI589. [COBISS.SI-ID 17202691]

- ŽIBERT, Jan Irenej. Značilnosti osamljenosti pri stanovalcih v domovih starejših občanov : diplomsko delo. Ljubljana: [J. I. Žibert], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (98 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI607https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118056. [COBISS.SI-ID 28693507]

 

2. Vito Flaker

- http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI756. [COBISS.SI-ID 88044291]

 

3. Vera Grebenc

- GRADIŠNIK, Ana. Etične dileme, ovire in konflikti v socialnem delu v času epidemije COVID-19 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Gradišnik], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (237 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI707. [COBISS.SI-ID 82389507]

- ZAPLATAR, Tina. Doživljanje socialnih delavcev in socialnih delavk ob umiranju in smrti uporabnikov in uporabnic : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zaplatar], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (98 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI649https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119236. [COBISS.SI-ID 36829955]

- MAGIČ, Patricia. Stališča starih ljudi do domov za stare : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Magić], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (101 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI642https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119192&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35404803]

 

4. Liljana Rihter

- KOSAR, Nina. Avtonomija in spodbujanje samostojnosti ljudi z demenco v domačem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kosar], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI640https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119208. [COBISS.SI-ID 35340291]

- FROL, Gaja. Odnos do umiranja in smrti v Domu počitka Mengeš : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Frol], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (123 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI661https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119062. [COBISS.SI-ID 38767363]

- MARTINŠEK, Neža. Pomen uporabe fotografij pri delu z ljudmi z demenco : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Martinšek], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (77 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124449http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI672. [COBISS.SI-ID 50377475]

 

5. Mojca Urek

- http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI652https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119246. [COBISS.SI-ID 36317443]

- KAFOL STOJANOVIĆ, Nina. Kompetentnost socialnih delavk, zaposlenih na centrih za socialno delo, za delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kafol Stojanović], 2022. 141 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI762. [COBISS.SI-ID 112504835]

- PIPP, Ema. Pristopi pri delu z ljudmi, ki slišijo glasove ali imajo druga nenavadna doživetja : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pipp], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (80 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI737. [COBISS.SI-ID 83779587]

 

6. Valentina Hlebec

- DRAME, Maja. Značilnosti socialne opore v ruralnih in urbanih okoljih v Sloveniji za raziskavo EQLS 2012 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Drame], 2020. 51 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121302&lang=slv. [COBISS.SI-ID 36242179]

- somentorstvo: ALUNDŽIĆ, Sandra. Nasilje nad starejšimi moškimi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Talundžić], 2020. 44 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119445&lang=slv. [COBISS.SI-ID 28854019]

 

MAGISTRSKA DELA

1. Jana Mali

- VUK, Lea. Vloga demenci prijaznih točk pri vključevanju ljudi z demenco v skupnost : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Vuk], 2022. 192 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0548. [COBISS.SI-ID 97711875]

- MRKŠA, Manca. Vpliv epidemije covida-19 na vlogo socialne delavke v Pegazovem domu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mrkša], 2022. 237 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0544. [COBISS.SI-ID 96999427]

- ŠTRANCAR, Anže. Življenje stanovalcev DSO Ajdovščina v času epidemije covida-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Štrancar], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (87 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0525. [COBISS.SI-ID 80509443]

- SNOJ KUMLANC, Nataša. Demenca in z njo povezan pogled sorodnikov na minljivost življenja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Snoj Kumlanc], 2020. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0406. [COBISS.SI-ID 17031171]

- KOVŠE, Marko. Proces staranja in potrebe starih ljudi v Občini Zreče : magistrsko delo. Zreče: [M. Kovše], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (127 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124407http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0456. [COBISS.SI-ID 51464707]

- RUDOLF, Petra. Spremembe v življenju starega človeka po smrti partnerja : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Rudolf], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (105 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116860http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0414. [COBISS.SI-ID 22087427]

KOŽELJ, Klara. Vloge socialnih omrežij v dolgotrajni oskrbi : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Koželj], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (81 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0416https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116861. [COBISS.SI-ID 22221571]

 

2. Vera Grebenc

- SENČAR, Nataša. Institucionalno varstvo ali oskrba na domu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Senčar], 2022. 77 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0568. [COBISS.SI-ID 114256643]

- ZLODEJ, Barbara. Izkušnje stanovalcev in zaposlenih v Lambrechtovem domu za stare ljudi v času epidemije covida-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [B.Zlodej], 2022. 144 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0552. [COBISS.SI-ID 98451203]

- ZAPLATAR, Tina. Izvajanje pomoči na domu v času epidemije covida-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zaplatar], 2022. 153 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0550. [COBISS.SI-ID 98036739]

- VRHOVNIK, Ana. Položaj socialnih oskrbovalk pri izvajanju storitev pomoč družini na domu v Socialnovarstvenem zavodu Taber : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vrhovnik], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (187 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124253http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0465. [COBISS.SI-ID 52136451]

 

3. Liljana Rihter

- KOGOJ, Tina. Izvajanje pomoči na domu v času epidemije Covida-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kogoj], 2022. 97 str. http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0564. [COBISS.SI-ID 113824259]

- BIZJAN, Maša. Potrebe sorodnikov ljudi z demenco v času epidemije COVID-19 : magistrsko delo. Vrhnika: [M. Bizjan], 2020 [i. e. 2021]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (169 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0501. [COBISS.SI-ID 79689731]

- PIRIH, Tajda. Potrebe starih ljudi v občini Železniki : magistrsko delo. Železniki: [T. Pirih], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (213 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0429https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119206. [COBISS.SI-ID 37642755]

- CESAR, Katarina. Zdrav življenjski slog in staranje : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cesar], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (116 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0420https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119194. [COBISS.SI-ID 37289475]

 

4. Mojca Urek

- LOKAN, Anamari. Doživljanje smrti partnerke v starosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Slokan], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (145 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0433https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119244. [COBISS.SI-ID 37949187]

- MULEC, Ines. Zagovorništvo oseb z demenco v skupnostni oskrbi : magistrsko delo. Maribor: [I. Mulec], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (175 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124320http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0457. [COBISS.SI-ID 51475971]

- MARŠ, Tina. Delovanje nevladnih organizacij v času izbruha epidemije COVID-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Marš], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (127 str.)). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=125859, http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0468. [COBISS.SI-ID 62750723]
 

 

5. Valentina Hlebec

- TIHLE, Lea. Stereotipi o starosti in starih ljudeh med mlajšimi generacijami : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Tihle], 2021. 140 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78721795]

 

ZNANSTVENI ČLANKI

 

1. Jana Mali

- MALI, Jana. Pregled in analiza aktualnih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 129-146. ISSN 0352-

7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/2_mali.pdf/2022101209240910/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.128-146. [COBISS.SI-ID 126574851]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

- MALI, Jana, PENIČ, Benjamin. Odzivi socialnega dela na ukrepe za zajezitev epidemije covida-19 v domovih za stare ljudi. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 203-221. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/6_Mali_Pen.pdf/2022101209422724/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.203-221. [COBISS.SI-ID 126597891]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

- MALI, Jana, GREBENC, Vera. Researching long-term care for older people using the Rapid Assessment of Needs and Services method. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 18, no. 1, str. 1-15, ilustr. ISSN 1854-0023. https://mz.mf.uni-lj.si/article/view/211/317, DOI: 10.51936/jfea4370. [COBISS.SI-ID 103975683], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P5–0058, SI, Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj; ARRS, Raziskovalni projekti, J5–2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

- MALI, Jana. The impact of pandemic containment measures COVID-19 on social work research with older people. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 18, no. 2, str. 39-51. ISSN 1854-0023. https://mz.mf.uni-lj.si/article/view/210/320, DOI: 10.51936/blxm2502. [COBISS.SI-ID 120163843], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P5–0058, SI, Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj; ARRS, Raziskovalni projekti, J5–2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

- MALI, Jana. Pikaajaline hooldus Sloveenias : probleemid ja tulevikusuunad. Sotsiaaltöö. 2021, no. 1, str. 70-77, fotogr. ISSN 1406-8826. https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/sotsiaaltoeoe-2021-1/pikaajaline-hooldus-sloveenias-probleemid-ja-tulevikusuunadhttps://www.tai.ee/images/Sotsiaaltoo_1_2021_veebi.pdf. [COBISS.SI-ID 58665219]

 

2. Vito Flaker

- FLAKER, Vito. Demenca : razlog za dezinstitucionalizacijo. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 147-163. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/3_flaker.pdf/2022101209305085/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.146-163. [COBISS.SI-ID 126580227]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela; ARRS, Raziskovalni program, P5-0058, SI, Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji - teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj

- FLAKER, Vito. Instituciite kako smrtonosno oružje : slučajot na Slovenija vo prviot bran na epidemijata Kovid-19 = Institutions as a lethal weapon : the case of Slovenia in the first wave of the Covid-19 epidemic. Revija za socijalna politika. 2020, god. 13, br. 16, str. 85-129, tabele. ISSN 1857-6052. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=927497. [COBISS.SI-ID 66145795]

- RAPE ŽIBERNA, Tamara, CAFUTA, Ivan Janko, ŽNIDAR, Aleš, FLAKER, Vito. Začetna analiza stanja po izvedeni reorganizaciji : skupščina kot oblika aktivističnega raziskovanja za izboljšanje delovanja centrov za socialno delo. Socialno delo. jan.-mar. 2020, letn. 59, št. 1, str. 5-27, ilustr. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2020-1.pdf/2020060511553981/. [COBISS.SI-ID 18985731]

 

3. Vera Grebenc

- MALI, Jana, GREBENC, Vera. Researching long-term care for older people using the Rapid Assessment of Needs and Services method. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 18, no. 1, str. 1-15, ilustr. ISSN 1854-0023. https://mz.mf.uni-lj.si/article/view/211/317, DOI: 10.51936/jfea4370. [COBISS.SI-ID 103975683], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P5–0058, SI, Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji - teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj; ARRS, Raziskovalni projekti, J5–2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

 

4. Liljana Rihter

- Khttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.796031/full, DOI: 10.3389/fnut.2022.796031. [COBISS.SI-ID 99738371], [JCRSNIPWoSScopus]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P3-0293(B), SI, Parodontalna medicina; ARRS, Raziskovalni projekti, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela; Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 2020 nEUROcare project, ref. 618596-EPP-1-2020-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP

- CESAR, Katarina, GABROVEC, Branko, RIHTER, Liljana. Zdrav življenjski slog starih ljudi. Socialno delo. okt.-dec. 2021, letn. 60, št. 4, str. 331-346, graf. prikazi. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/3.CesarGR_pp.pdf/2021122711534778/, DOI: 10.51741/sd.2021.60.4.331-346. [COBISS.SI-ID 91120131]

- RIHTER, Liljana. Pregled ugotovitev zaključnih del študentk in študentov Fakultete za socialno delo o socialnem delu z ljudmi z demenco. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 165-183. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/4_rihter.pdf/2022101209363450/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.165-183. [COBISS.SI-ID 126588931]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

 

5. Mojca Urek

- UREK, Mojca, BUITENKAMP, Charlotte, HAFFORD-LETCHFIELD, Trish, HIGGINS, Agnes, KEOGH, Brian, LEWIS-BROOKE, Sarah, PEZZELLA, Alfonso, RABELINK, Irma, VAART, Nina van der, JURČEK, Anže. »Teta, s kom si ti lezbijka?« : z izobraževanjem proti nevidnosti LGBT+ starih ljudi v socialni in zdravstveni oskrbi. Socialno delo. jan.-apr. 2022, letn. 61, št. 1, str. 7-26. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/2Urek.pdf/2022051808263408/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.1.7-26. [COBISS.SI-ID 109748227]

- JURČEK, Anže, UREK, Mojca, SOBOČAN, Ana Marija. Življenja LGBTQ+ starejših od 50 let v času epidemije covida-19. Socialno delo. jan.-apr. 2022, letn. 61, št. 1, str. 27-40. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/3Jurcek_Urek.pdf/2022051808293705/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.1.27-40. [COBISS.SI-ID 109748739]

- HAFFORD-LETCHFIELD, Trish, PEZZELLA, Alfonso, CONNELL, Sandra, UREK, Mojca, JURČEK, Anže, HIGGINS, Agnes, KEOGH, Brian, VAART, Nina van der, RABELINK, Irma, ROBOTHAM, George, BUS, Elisa, BUITENKAMP, Charlotte, LEWIS-BROOKE, Sarah. Learning to deliver LGBT+ aged care : exploring and documenting best practices in professional and vocational education through the World Café method. Ageing and society : the journal of the Centre for policy on ageing and the British society of gerontology. 13. 4. 2021, vol. , no. , 22 str. ISSN 0144-686X. https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/learning-to-deliver-lgbt-aged-care-exploring-and-documenting-best-practices-in-professional-and-vocational-education-through-the-world-cafe-method/178395B8B1DB1FA4931388670EF98E3A, DOI: 10.1017/S0144686X21000441. [COBISS.SI-ID 61380611]

- UREK, Mojca. The right to "Have a say" in the deinstitutionalisation of mental health in Slovenia. Social inclusion. avg. 2021, vol. 9, iss. 3, str. 190-200. ISSN 2183-2803. https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/4328, DOI: 10.17645/si.v9i3.4328. [COBISS.SI-ID 74520579]
- JURČEK, Anže, DOWNES, Carmel, KEOGH, Brian, UREK, Mojca, SHEAF, Greg, HAFFORD-LETCHFIELD, Trish, BUITENKAMP, Charlotte, VAART, Nina van der, HIGGINS, Agnes. Educating health and social care practitioners on the experiences and needs of older LGBT+ adults : findings from a systematic review. Journal of nursing management. jan. 2021, vol. 29, iss. 1, str. 43-57, ilustr. ISSN 1365-2834. https://onlinelibrary-wiley-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/epdf/10.1111/jonm.13145, DOI: 10.1111/jonm.13145. [COBISS.SI-ID 40403971]

 

6. Anže Štrancar

- Šhttps://www.revija-socialnodelo.si/mma/7_Strancar.pdf/2022101209450285/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.223-235. [COBISS.SI-ID 126602755]
 

7. Benjamin Penič

- MALI, Jana, PENIČ, Benjamin. Odzivi socialnega dela na ukrepe za zajezitev epidemije covida-19 v domovih za stare ljudi. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 203-221. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/6_Mali_Pen.pdf/2022101209422724/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.203-221. [COBISS.SI-ID 126597891]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

-  PENIČ, Benjamin, MUNĐAR, Sintija. Identiteta ljudi z demenco : priložnost za krepitev moči. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 185-202. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/5_Penic_Mun_pp.pdf/2022101209395141/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.185-202. [COBISS.SI-ID 126593795]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela.

 

8. Anamarija Kejžar

- KEJŽAR, Anamarija, RIHTER, Liljana, SAJOVIC, Jakob, DREVENŠEK, Gorazd (avtor, korespondenčni avtor). Nutrition and congruent care improve wellbeing of residents with dementia in Slovenian care homes. Frontiers in nutrition. Mar. 2022, vol. 9, str. 1-15. ISSN 2296-861X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.796031/full, DOI: 10.3389/fnut.2022.796031. [COBISS.SI-ID 99738371]

 

9. Duška Kneževič Hočevar

1. https://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva/glasniki/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva-60-2-2020.

 

 

 

 

 

1. Jana Mali

- MALI, Jana, GREBENC, Vera. Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti. Ljubljana: Založba Univerze, 2021. 307 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7128-08-6. [COBISS.SI-ID 78615043]

 

2. Vito Flaker

- RAFAELIČ, Andreja, FLAKER, Vito. Dezinstitucionalizacija I : neskončna. V Ljubljani: Založba Univerze, [2021]. 317 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-7128-19-2. [COBISS.SI-ID 90771971]

- FLAKER, Vito. Grupa - moment osnaživanja : Osječki osvrti na socijalni grupni rad. Verzija 0.3. [Ljubljana: V. Flaker, 2021]. [55] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 84494083]

- FLAKER, Vito. Moč skupine. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-297-015-4. [COBISS.SI-ID 126491651]

 

3. Duška Knežević Hočevar

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Skupaj zmoremo: pripomočki za odkrit pogovor o stigmi in diskriminaciji v duševnem zdravju. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0499-3. [COBISS.SI-ID 40781059]

4. Vera Grebenc

- MALI, Jana, GREBENC, Vera. Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti. Ljubljana: Založba Univerze, 2021. 307 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7128-08-6. [COBISS.SI-ID 78615043]

 

 

DEL MONOGRAFIJE

1. Jana Mali

- MALI, Jana. Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco : od raziskovanja potreb do razvoja storitev. V: LOVREČIČ, Barbara (ur.), LOVREČIČ, Mercedes (ur.). Javnozdravstveni izzivi demence. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2022. Str. 51-59. ISBN 978-961-05-0696-6. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/2038/8363/1887. [COBISS.SI-ID 135953411]

- MALI, Jana, PENIČ, Benjamin. Dobre prakse socialne participacije v domovih za stare ljudi v času epidemije covida-19 = Good practices of social participation in care homes for older people during the COVID-19 epidemic. V: LIPIČ, Nikolaj (ur.). Ljubljana - starejšim prijazno mesto. Izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji Covid-19. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2021. Str. 102-107. ISBN 978-961-92650-8-6. [COBISS.SI-ID 101827587]

- MALI, Jana. Spremembe v odnosu do starih ljudi zaradi epidemije covida-19 in priložnosti za nove prakse na področju dolgotrajne oskrbe = Changes in attitudes towards older people due to the COVID-19 epidemic and opportunities for new long-term care practices. V: LIPIČ, Nikolaj (ur.). Ljubljana - starejšim prijazno mesto. Izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji Covid-19. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2021. Str. 13-18. ISBN 978-961-92650-8-6. [COBISS.SI-ID 101825027]

- MALI, Jana. Integrirana oskrba v projektu CrossCare kot inovacija v dolgotrajni oskrbi = Integrirana skrb u projektu CorssCare kao inovacija u dugotrajnoj skrbi. V: BATIČ, Liljana (ur.), et al. Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu = Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući : [(CrossCare)]. Ljubljana: Zavod za oskrbo na domu, 2020. Str. 263-264, 269-270. ISBN 978-961-95049-0-1. [COBISS.SI-ID 50307331]

 

2. Flaker Vito

- FLAKER, Vito. Oblastna inertnost totalnih ustanov. V: BEZJAK, Sonja (ur.). O skupnosti in dezinstitucionalizaciji onkraj obstoječih vrtov in vrtičkov = On community and deinstitutionalisation beyond gardens and enclosures : zbornik. Trate: Muzej norosti, 2022. Str. 215-240. ISBN 978-961-93918-3-9. [COBISS.SI-ID 100461827]

- FLAKER, Vito, JOVIĆ, Vladimir, CVETKOVIĆ JOVIĆ, Nataša, RAFAELIČ, Andreja. Borderline deinstitutionalization : Yugoslav resonance and dissonance with Basaglia. V: BURNS, Tom (ur.), FOOT, John (ur.). Basaglia's international legacy : from asylum to community. 1st. ed. New York: Oxford University Press, 2020. Str. 295-316. ISBN 978-0-19-884101-2. [COBISS.SI-ID 30313475]

 

3. Duška Knežević Hočevar

- KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Podeželski zdravniki širše o trpljenju ljudi,ki kmetujejo = Medical reflections on the suffering of farmers beyond the symptoms. V: ŠPRAH, Lilijana (ur.). Od seznanjenosti s težavami v duševnem zdravju do učinkovitega odzivanja z manj stigme : zdaj je čas, da znanje prenesemo v prakso! = From mental health awareness to effective responses with less stigma : now is the time to put knowledge into practice!. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 209-220. ISBN 978-961-05-0675-1. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/2026/8318/1760-1, DOI: 10.3986/9789610506768_15. [COBISS.SI-ID 123241475]

- KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Izobraževanje o duševnem zdravju v podeželskem okolju = Psychoeducation in rural Slovenia. V: BEZJAK, Sonja (ur.). O skupnosti in dezinstitucionalizaciji onkraj obstoječih vrtov in vrtičkov = On community and deinstitutionalisation beyond gardens and enclosures : zbornik. Trate: Muzej norosti, 2022. Str. 29-43. ISBN 978-961-93918-3-9. [COBISS.SI-ID 103195139]

 

4. Zaviršek Darja

- ZAVIRŠEK, Darja. Ljudje z ovirami in starejši v socialnovarstvenih institucijah : pomen transdisciplinarnosti za etično odločanje v izrednih razmerah. V: SALECL, Renata (ur.). Koga reševati v času pandemije? : etični, medicinski in kazenskopravni vidiki triaže. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2021. Str. 195-227, 324-325, 332-333. ISBN 978-961-6503-36-5. [COBISS.SI-ID 91036419]

SPLETNE STRANI

Fakulteta za socialno delo: https://www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/projekti/aktualni_projekti/2020101912512959/

Konference:

1. Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela, 26. 5. 2021 (predstavitev preliminarnih raziskovalnih rezultatov teoretskih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco, ki so relevantni za dolgotrajno oskrbo ljudi z demenco). Posvet je zaradi epidemioloških razmer potekal na daljavo.

Prispevki:

- FLAKER, Vito. Demenca - razlog za dezinstitucionalizacijo : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67927555]

- GREBENC, Vera. Normalizacija oblik bivanja ljudi z demenco z vzpostavljanjem integriranih storitev v skupnosti : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67927043]

- PENIČ, Benjamin, MUNĐAR, Sintija. Identiteta ljudi z demenco : priložnost za krepitev moči : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67927811]

- UREK, Mojca. Ljudje z demenco in pravica do zagovorništva : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67927299]

- MALI, Jana. Sodobni koncepti socialnega dela z ljudmi z demenco : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67926787]

- RIHTER, Liljana. Socialno delo z ljudmi z demenco : pregled ugotovitev zaključnih del študentk in študentov Fakultete za socialno delo : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67928067]

 

2. Znanstveni simpozij Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi, 25. 3. 2022 (predstavitev preliminarnih raziskovalnih rezultatov in izmenjavi znanstvenih ugotovitev tekom procesa temeljnega projekta). Simpozij je potekal na Fakulteti za socialno delo. Prispevki:

- MALI, Jana. Pregled in analiza sodobnih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103990275]

- FLAKER, Vito. Demenca - razlog za dezinstitucionalizacijo : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103991043]

- GREBENC, Vera. Normalizacija oblik bivanja ljudi z demenco z vzpostavljanjem integriranih storitev v skupnosti : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103991555]

- ŠTRANCAR, Anže. Življenje z epidemiološkimi ukrepi v instituciji za stare ljudi : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103993859]

- ROMIH, Janja (diskutant), POGAČAR, Leopold (diskutant), LUKIČ-ZLOBEC, Štefanija (diskutant), FLAKER, Vito, MALI, Jana (diskutant), KUZMA, Goran (diskutant), KEJŽAR, Anamarija (diskutant, drugo). Izzivi Zakona o dolgotrajni oskrbi za razvoj dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco : okrogla miza na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103999747]

- RAFAELIČ, Andreja, FLAKER, Vito. Dezinstitucionalizacija I: nedskončna : predstavitev monografije na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103996419]

- MALI, Jana. Pregled in analiza sodobnih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103990275]

- MUNĐAR, Sintija, PENIČ, Benjamin. Identiteta ljudi z demenco : priložnost za krepitev moči : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103993091]

- MALI, Jana, GREBENC, Vera. Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti : predstavitev monografije na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103995651]

-KEJŽAR, Anamarija. Ustvarjalno socialno delo z ljudmi z demenco : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103992579]

 

3. Simpozij na 8. kongresu socialnega dela Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija (16. 11.2022)

- MALI, Jana. Raziskovanje socialnih razsežnosti demence z metodo hitre ocene potreb in storitev. V: MESEC, Bojana (ur.), et al. Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 47. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130057219]

- MALI, Jana, PENIČ, Benjamin, FILIPOVIČ HRAST, Maša, HURTADO MONARRES, Miriam. Aktivno staranje : projekt EMMA. V: MESEC, Bojana (ur.), et al. Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 48. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130065923]

- GREBENC, Vera, MALI, Jana, RIHTER, Liljana, HURTADO MONARRES, Miriam, ŠTRANCAR, Anže. Etika v raziskovanju dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco. V: MESEC, Bojana (ur.), et al. Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 111. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 129866243]

- MUNĐAR, Sintija, PENIČ, Benjamin. Izkušnja stigme ljudi z demenco v skupnosti. V: MESEC, Bojana (ur.), RIHTER, Liljana (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 29. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130067459]

- PENIČ, Benjamin, MUNĐAR, Sintija. Strategije sorodnikov za normalizacijo življenja ljudi z demenco v skupnosti. V: MESEC, Bojana (ur.), RIHTER, Liljana (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 29. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130067203]

- ŠTRANCAR, Anže. Osebno načrtovanje pri koordiniranju in izvajanju oskrbe ljudi z demenco. V: MESEC, Bojana (ur.), RIHTER, Liljana (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 26. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130068739]

- UREK, Mojca, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Krepitev ljudi z demenco : prispevek socialnega dela in antropologije v iskanju širšega koncepualnega okvira. V: MESEC, Bojana (ur.), - RIHTER, Liljana (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 79. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130069507]

Kongresi in posveti:

- MALI, Jana. Merila kakovosti dolgotrajne oskrbe : smotrna, odmerjena, preudarna in samostojna odločitev. V: SITAR, Vanja (ur.). Vsi smo ena generacija! : zbornik prispevkov strokovnega programa 20. festivala za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana: Proevent za Festival za tretje življenjsko obdobje, 2022. Str. 5-6. https://f3zo.si/wp-content/uploads/2022/05/F3ZO21_zbornik_19.5.pdf. [COBISS.SI-ID 111862019]

- SEDMAK, Marjan, VOLJČ, Božidar, MALI, Jana, KOBAL TOMC, Barbara, GROBELNIK, Jera, KRIVEC, Katja, KOVAČ, Blaž, ŽGAJNER, Barbara, MAROLT-MEDEN, Biserka, TUŠAR, Bogdan, CRNOJEVIĆ, Amir, ŠIFTAR, Marjan (avtor, drugo). Merila kakovosti dolgotrajne oskrbe : smotrna, odmerjena, preudarna in samostojna odločitev : [panel okrogle mize]. V: SITAR, Vanja (ur.). Vsi smo ena generacija! : zbornik prispevkov strokovnega programa 20. festivala za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana: Proevent za Festival za tretje življenjsko obdobje, 2022. Str. 1-4. https://f3zo.si/wp-content/uploads/2022/05/F3ZO21_zbornik_19.5.pdf. [COBISS.SI-ID 111867395]
- MALI, Jana. Moč socialnega dela pri iskanju rešitev na stike ljudi : moč za družbene spremembe in inovacije. V: MESEC, Bojana (ur.), et al. Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 11. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130056963]

- MALI, Jana. Socialni vidiki staranja. V: CRNOJEVIĆ, Amir (ur.). Vitalna dolgoživost – priložnosti in izzivi za Mestno občino Ljubljana : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2022. Str. 10-13. ISBN 978-961-95692-1-4. [COBISS.SI-ID 127965443]

- MALI, Jana, ZAVIRŠEK, Darja, PENIČ, Benjamin, ŠTRANCAR, Anže. Ethical dilemmas of care for older people on institutional long-term care settings during Covid-19 pandemic. V: Book of abstracts. Amsterdam: Amsterdam University of Applied Science, 2022. Str. 287. https://www.ecswr2022.org/book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 108901379]

- ŠKRABAN, Juš, MALI, Jana, KOŠAN, Hana, PERHAJ, Petra. Prisila in zapiranje na področju duševnega zdravja kot izziv za socialno delo. V: MESEC, Bojana (ur.), et al. Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 53. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 130066947]

- MALI, Jana. Vsebine paliativne oskrbe v študiju socialnega dela. V: ŽIST, Andrej (ur.), GUMILAR, Ines (ur.), EBERT MOLTARA, Maja (ur.). 4. slovenski kongres paliativne oskrbe : "Skupaj na pravi poti." : 12.-13. november 2021, virtualno : zbornik. Ljubljana: Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD, 2021. Str. 61. ISBN 978-961-94301-5-6. http://www.szpho.si/po-kongres-arhiv.html. [COBISS.SI-ID 85183235]

- MALI, Jana. Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco : od raziskovanja potreb do razvoja storitev : prispevek na "Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: v luči nove realnosti", 2. Nacionalna konferenca z mednarodno udeležbo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Spominčica – Alzheimer Slovenija, online, 15. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 121776899]

- MALI, Jana. Pregled in analiza sodobnih konceptov socialnega dela z ljudmi z demenco : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103990275]

- MALI, Jana, PENIČ, Benjamin. Vpliv epidemije Covida-19 na socialno delo v domovih : prispevek na strokovnem srečanju "Skrb zase je v kriznih časih še bolj pomembna", Aktiv socialnih delavcev skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Ankaran, 6. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 110835715]

- MALI, Jana, PENIČ, Benjamin. Dobre prakse socialne participacije v domovih za stare ljudi v času epidemije covida-19 : prispevek na "Ljubljana - starejšim prijazno mesto: izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji COVID-19", Strokovni posvet Gerontološkega društva Slovenije, online, 17. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 67926275]

- MALI, Jana. Ethical dilemmas of social work in homes for older people during the Covid-19 epidemic : lecture at conference "Breaking the ICE - The Inter-COVID Edition of Social Work in Dubrovnik", School of Social Work Theory and Practice, Dubrovnik, Inter-university centre, 8. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 82275843]

- HRŽENJAK, Majda, MALI, Jana. Political struggles in regulating eldercare in Slovenia : deinstitutionalization, gender blindness and personalization of services : lecture at International Conference "Old challenges, recent changes: elder care as a political struggle in Europe", Centre for the Study of Equal Opportunity Policies of the University of Bucharest, Institute for Philosophy and Social Theory of the University of Belgrade, online, 5. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 89419011]
- MALI, Jana. Social work between meeting the needs of older people and restrictive measures during the Covid-19 epidemic : lecture at plenary session at conference "Breaking the ICE - The Inter-COVID Edition of Social Work in Dubrovnik", School of Social Work Theory and Practice, Dubrovnik, Inter-university centre, 9. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 82383619]

- MALI, Jana. Sodobni koncepti socialnega dela z ljudmi z demenco : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67926787]

- MALI, Jana. Spremembe v odnosu do starih ljudi zaradi epidemije covida-19 in priložnosti za nove prakse na področju dolgotrajne oskrbe : prispevek na "Ljubljana - starejšim prijazno mesto: izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji COVID-19", Strokovni posvet Gerontološkega društva Slovenije, online, 17. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 67926019]

- HRŽENJAK, Majda, MALI, Jana, LESKOŠEK, Vesna. Elderly care in Serbia : when closeness becomes an impediment to care : discussion at workshop at international conference "Caring for our own: Politicising and gendering elder care in Europe", University of Bucharest, online, 14. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 128172803]

- PAVLIHA, Milan (diskutant), KENDA, Aleš (diskutant), MALI, Jana (diskutant), GERDINA, Otto (diskutant), BERCKO, Sonja (diskutant, drugo). Jezik kot orodje vključenosti in krepitve moči : stroka naj se približa ljudem : okrogla miza v okviru 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje, Integra Inštitut, Cankarjev dom, Ljubljana, 27. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 124981763]

- ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka (diskutant), KEBER, Dušan (diskutant), LOBNIK, Miha (diskutant), MALI, Jana (diskutant), SKELA-SAVIČ, Brigita (diskutant), REČNIK, Gorazd (diskutant, drugo). Obravnava starejših med epidemijo : omizje iz serije Agon(ija) epidemije, ZRC SAZU, online, 1. 3. 2022https://fb.watch/bu4tG5WqLQ/. [COBISS.SI-ID 99300867]

- KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), KRIVEC, Katja (diskutant), HODNIK, Tanja (diskutant), KENDA, Aleš (diskutant), MALI, Jana (diskutant), RADEJ, Kristina (diskutant), SEDMAK, Marjan (diskutant, drugo). Od Madrida do Rima, od staranja k dolgoživosti : Ministrska konferenca Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), Rim, 16. in 17. junij 2022 : okrogla miza v okviru "21. Festival za tretje življenjsko obdobje", Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Cankarjev dom, Ljubljana, 28. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 124986371]

- HRŽENJAK, Majda, MALI, Jana, LESKOŠEK, Vesna. The reality of elderly care in Bosnia and Herzegovina : discussion at workshop at international conference "Caring for our own: Politicising and gendering elder care in Europe", University of Bucharest, online, 14. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 128172547]

- MALI, Jana. Vloga sorodnikov v dolgotrajni oskrbi : prispevek na Strokovno izobraževanje na temo "Delo s svojci", UKC Maribor, Psihiatrični oddelek, Maribor, 31. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 111844611]

- MALI, Jana, ZAVIRŠEK, Darja, PENIČ, Benjamin. Etične dileme socialnega dela v domovih za stare ljudi v času epidemije covida-19 : predavanje v okviru "Strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije", online, 3. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 83831555]

- MALI, Jana. Izzivi dolgotrajne oskrbe starih ljudi : predavanje v okviru "Posvet o skrbi za starejše na Gorenjskem (2. srečanje)", Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij, online, 5. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67991555]

- VOLJČ, Božidar (diskutant), MALI, Jana (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), GROBELNIK, Jera (diskutant), KRIVEC, Katja (diskutant), KOVAČ, Blaž (diskutant), ŽGAJNER, Barbara (diskutant), MAROLT-MEDEN, Biserka (diskutant), TUŠAR, Bogdan (diskutant), CRNOJEVIĆ, Amir (diskutant), ŠIFTAR, Marjan (diskutant, drugo), SEDMAK, Marjan (diskutant, drugo). Merila kakovosti dolgotrajne oskrbe : smotrna, odmerjena, preudarna in samostojna odločitev : okrogla miza v okviru 20. Festival za tretje življenjsko obdobje (2021), Cankarjev dom, Ljubljana, 29. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 84294659]

- MALI, Jana. Nasilje in zlorabe ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo : prispevek na strokovnem posvetu "Nasilje nad starejšimi", Društvo življenje brez nasilja, online, 6. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 88374787]

- MALI, Jana. Pomen socialnega dela za razvoj dolgotrajne oskrbe v času epidemije Covid-19 : predavanje na "Socialno delo v domovih v novih razmerah epidemije Covid-19", 2. strokovnem srečanju Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Fakultete za socialno delo, online, 24. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 58672131]

- MALI, Jana. Zdravo medgeneracijsko sodelovanje krepi duševno zdravje vseh generacij, tudi starejših : prispevek na okrogli mizi "Duševno zdravje starejših" v okviru Sejem dolgožive družbe, Mestna občina Kranj, 19. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 82278915]

- MALI, Jana. Paradigmatske spremembe dolgotrajne oskrbe : predavanje v okviru spletnega strokovnega srečanja "Dolgotrajna oskrba - novosti v oskrbi in izkušnje z njenim uvajanjem", Nacionalni inštitut za javno zdravje, online, 14. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 44431875]

- MALI, Jana. Sodobni koncepti in usmeritve dolgotrajne oskrbe : predavanje na forumu "Kranj - mesto prihodnosti tudi za starejše", v organizaciji Mestne občine Kranj in Doma upokojencev Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 27. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 5298533]

- KROFLIČ, Robi (diskutant, drugo), MALI, Jana (diskutant). Strokovni posvet ob filmu Salon pri Romy : pogovor po filmu v organizaciji Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL in Kinodvor, Ljubljana, 13. 10. 2020https://youtu.be/-xJEHw3rUgg. [COBISS.SI-ID 44429571]

- PREBILIČ, Vladimir (diskutant), MALI, Jana (diskutant), KAHUNA, Anu (diskutant), LAZNIK, Jerica (diskutant), NOVAK, Tereza (diskutant, drugo). Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi : okrogla miza v okviru "Forum prostovoljstva 2020", Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, online, 3. 12. 2020https://youtu.be/LMOaTy1EOjU. [COBISS.SI-ID 44431363]

- ARNŠEK, Tatjana (diskutant), KOVAČ, Nace (diskutant), MALI, Jana (diskutant), IVANUŠIČ, Andreja (diskutant), JAKOB, Franja (diskutant), LAPUH, Mateja (diskutant), LEKIČ POLJŠAK, Valerija (diskutant, drugo). Vprašanje vključevanja oseb mlajših od 65 let v oskrbo po bolnišničnem zdravljenju : razprava na 5. Socialni klub v organizaciji Socialne zbornice Slovenije, Ljubljana, 14. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 5298789]

- FLAKER, Vito. Demenca - razlog za dezinstitucionalizacijo : prispevek na simpoziju "Zemljevidi dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco v perspektivi socialnega dela" v okviru znanstvenega simpozija "Teoretski razmisleki o aktualnih socialnih tematikah in socialnem delu v Sloveniji v zgodovinski in izkušenjski perspektivi", Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103991043]

- FLAKER, Vito. Demenca - razlog za dezinstitucionalizacijo : prispevek na "Znanstveni posvet Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela", Fakulteta za socialno delo, online, 26. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 67927555]

- FLAKER, Vito. Oblastna inertnost totalnih ustanov : prispevek na Konferenca Alpe Adria Donava mreže za dezinstitucionalizacijo 2021, Cmurek, 11. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 67818243]

- FLAKER, Vito (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant), RAFAELIČ, Andreja (diskutant), TADIČ, Darja (diskutant). Azili : eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev, avtorja Ervinga Goffmana : pogovor o knjigi, Trubarjeva hiše literature, 23. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 45588739]

- GREBENC, Vera. Komunikacija z ljudmi z demenco : predavanje, DSO Petra Uzarja, Tržič, 29. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 131970563]

- GREBENC, Vera. Načrtovanje in uvajanje projekta ključne osebe v DSO Petra Uzarja Tržič : predavanje, DSO Petra Uzarja, Tržič, 18. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 131970307]

- GREBENC, Vera. Skrb za stanovalce in stanovalke z demenco : predavanje, DSO Petra Uzarja, Tržič, 11. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 131970051]

- PAPEŽ, Marijan (diskutant), MLAKAR, Tatjana (diskutant), GREBENC, Vera (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), STRBAN, Grega (diskutant, drugo). Zakon o dolgotrajni oskrbi - (ne)izvedljiv v praksi? : okrogla miza na "XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti", Kongresni

- UREK, Mojca. Profesionalno zagovorništvo v duševnem zdravju : deset let pozneje. V: BEZJAK, Sonja (ur.), FARASIN, Darja (ur.). Mednarodna konferenca Alpe Adria Donava mreža za dezinstitucionalizacijo : zbornik povzetkov : [10. - 16. junij 2021, Trate]. Trate: Muzej norosti, 2021. Str. 26. ISBN 978-961-93918-2-2. https://63c1a58e-966f-41d5-abf9-3304cb840945.usrfiles.com/ugd/63c1a5_14d2ad6a558149e3876920261be262f6.pdf. [COBISS.SI-ID 67900675]

 

Medijske objave:

- GERDINA, Otto (intervjuvanec), ĆETKOVIĆ, Frančiška (intervjuvanec), MAROLT-MEDEN, Biserka (intervjuvanec), MALI, Jana (intervjuvanec), SAHERNIK, Denis (intervjuvanec). Vzpostaviti javno mrežo za starejše. Delo. [Tiskana izd.]. 3. jan. 2022, letn. 64, št. 1, str. 14, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 127385347]

- MALI, Jana (intervjuvanec). "Narediti moramo prostor, da bodo ljudje z demenco vidni in slišani" : intervju z izr. prof. dr. Jana Mali s Fakultete za socialno delo. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 25. 10. 2022, fotogr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/narediti-moramo-prostor-da-bodo-ljudje-z-demenco-vidni-in-slisani/644869. [COBISS.SI-ID 127962115]

- MALI, Jana (intervjuvanec). Razumeti spremembe in se jim prilagajati : Skrb za starejše, pred izidom je slovenska znanstvena monografija s področja dolgotrajne oskrbe. Delo. [Tiskana izd.]. 19. jul. 2021, leto 63, št. 164, str. 9, portret. ISSN 0350-7521. https://www.delo.si/razno/razumeti-spremembe-in-se-jim-prilagajati/. [COBISS.SI-ID 73148419]

- REČNIK, Gorazd (oseba, ki intervjuva), MALI, Jana (intervjuvanec). Smo v obdobju epidemije osamljenosti med starejšimi : o etičnih dilemah v domovih za starejše med epidemijo z dr. Jano Mali. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 46 sek)). Vroči mikrofon. https://val202.rtvslo.si/2021/10/vroci-mikrofon-328/https://4d.rtvslo.si/arhiv/vroci-mikrofon/174814986. [COBISS.SI-ID 82278659]

- BAJŽELJ, Jana (oseba, ki intervjuva), KRANJC, Miha (intervjuvanec), MALI, Jana (intervjuvanec). Vsaka regija bi potrebovala sodoben center za ljudi z demenco : terapevtski vrt in senzorna soba za spodbujanje zaznavanja z vsemi čutili, spodbujanje samostojnosti in mobilnost. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min, 32 sek)). Aktualna tema. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/07/vsaka-regija-bi-potrebovala-sodoben-center-za-osebe-z-demenco/https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174791244. [COBISS.SI-ID 73148675]

- VIDIC, Jana (oseba, ki intervjuva), GNEZDA, Veronika (oseba, ki intervjuva), KRAČAN, Bojana (intervjuvanec), PLAZ, Maja (intervjuvanec), MALI, Jana (intervjuvanec). V času krize se družinsko nasilje poveča. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 10 sek)). Aktualno. https://val202.rtvslo.si/2020/03/v-casu-krize-se-druzinsko-nasilje-poveca/. [COBISS.SI-ID 14925827]

- REČNIK, Gorazd (oseba, ki intervjuva), FLAKER, Vito (intervjuvanec). Epidemija je pokazala, da je uvedba dolgotrajne oskrbe nujna. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (15 min, 41 sek)). Kje pa vas čevelj žuli. https://val202.rtvslo.si/2020/05/kje-pa-vas-cevelj-zuli-214/https://4d.rtvslo.si/arhiv/kje-pa-vas-cevelj-zuli/174697682. [COBISS.SI-ID 19145987]

- MURATOVIĆ, Amir (oseba, ki intervjuva), FLAKER, Vito (intervjuvanec), ZAVIRŠEK, Darja (intervjuvanec), PAVLIČ, Srečko (intervjuvanec), BEZJAK, Sonja (intervjuvanec). Dezinstitucionalizacija, težka beseda za izgovoriti : ob dokumentarnem filmu Muzej norosti. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 30. mar. 2020. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/film-in-tv/dezinstitucionalizacija-tezka-beseda-za-izgovoriti/518947. [COBISS.SI-ID 16630019]

- KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška (intervjuvanec). Zavisten ni nihče, a številni čutijo zavist drugih. DeloSobotna priloga. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2022, leto 64, št. 157, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. https://www.delo.si/sobotna-priloga/zavisten-ni-nihce-a-stevilni-cutijo-zavist-drugih/. [COBISS.SI-ID 116016899]

- KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška (intervjuvanec). Za pogovor je vedno treba imeti čas : pogovor z Duško Knežević Hočevar o kmetijstvu in osebnih stiskah kmetov. Kmečki glas. 20. jul. 2022, leto 79, št. 29, str. 5, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 117939459]

- KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška (intervjuvanec). Stigma zoži človeka na eno samo lastnost. Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije. 26. nov. 2020, letn. 79, št. 19, str. 14-17, ilustr. ISSN 2591-2135. [COBISS.SI-ID 41163523]

- RIHTER, Liljana (intervjuvanec). "V kriznih razmerah in ob številnih izzivih se ljudje odzivajo različno" : doc. dr. Liljana Rihter, dekanja Fakultete za socialno delo. Savinjske novice. 18. mar. 2022, leto 54, št. 11, str. 8-9, fotogr. ISSN 0351-8140. [COBISS.SI-ID 119661827]

- ZAVIRŠEK, Darja (intervjuvanec). Najnevarnejši je dom : nasilja nad otroki, ženskami in starejšimi je vse več. Naša žena, Ženska : slovenska ženska in družinska revija. dec. 2020, št. 12, str. 12-15, ilustr. ISSN 2670-5583. [COBISS.SI-ID 61270531]

- ZAVIRŠEK, Darja. Koga zdraviti prednostno?. DnevnikDnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2021, leto 71, št. 270, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. https://www.dnevnik.si/1042977456/objektiv-nova/triaza-pravice-ljudi-z-ovirami-in-dolgotrajna-oskrba-koga-zdraviti-prednostno-. [COBISS.SI-ID 86368259]

Recenzije:

- RIHTER, Liljana. Jana Mali in Vera Grebenc (2021): Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti : Ljubljana: Založba Univerze. 307 str. ISBN 978-961-7128-08-6. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 257-259, ilustr. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/10_rihter_rec.pdf/2022101209524411/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.257-259. [COBISS.SI-ID 126609923]
financer: ARRS, Raziskovalni projekt, J5-2567, SI, Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela

Drugo:

- KEJŽAR, Anamarija. Uporaba stimulativnih aktivnosti v socialnem delu z ljudmi z demenco. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 237-247. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/8_kejzar.pdf/2022101209480502/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.237-247. [COBISS.SI-ID 126604291]

- KEJŽAR, Anamarija. Demenca v šoli. Didakta. sep./okt. 2020, letn. 30, št. 209, str. 60-65, ilustr. ISSN 0354-0421. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y8HWNRDL. [COBISS.SI-ID 58805251]

- FLAKER, Vito. Skupnostna oskrba omogoča večjo varnost : (corona virus institutionalis - kronski institucionalni virus 4). Izhod. Okt. 2020, str. 5-8. ISSN 2738-3377. [COBISS.SI-ID 32830467]

- FLAKER, Vito. Corona virus institutionalis - kronski institucionalni virus. Socialno delo. okt.-dec. 2020, letn. 59, št. 4, str. 307-324, ilustr. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/6_flaker.pdf/2020092413263191/. [COBISS.SI-ID 30552835]

- FLAKER, Vito. Corona virus institutionalis. Sončnik : obvestila Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. sep. 2020, št. 3, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 35893251]

FLAKER, Vito. Ko odide nekdo izmed nas --- : v spomin na Johna Southgatea. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 261-268. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/11_In_memoriam.pdf/2022101209541899/, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.261-268. [COBISS.SI-ID 126614531]

- FLAKER, Vito. Ko odide nekdo izmed nas ---. Vito Flaker agenda. 28. 5. 2021. ISSN 2463-915X. https://vitoflakeragenda.blogspot.com/2021/05/ko-odide-nekdo-izmed-nas.html. [COBISS.SI-ID 98747651]

- HLEBEC, Valentina, RAKAR, Tatjana, et al. Carer leave policies in Slovenia. Research on aging, policies, and practices : RAPP. Jan. 2022, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (2 str.)). https://rapp.ualberta.ca/wp-content/uploads/sites/49/2022/11/Carer-Leave-Policies-in-Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 135275779]

VEČ ...