Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Tip projekta: raziskovalni program

Koda: P5-0183

Datum začetka: 01.01.2009

Datum konca: 31.12.2012

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sodelujoče organizacije:
UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za družbene vede

Nosilec/ka: prof.dr. Mirjana Ule , doc. dr. Vesna Leskošek (nosilka za FSD)

Sodelavke/ci:
doc. dr. Vesna Leskošek,

prof. dr. Tanja Rener

as. dr. Metka Mencin Čeplak

izr. prof. dr. Alenka Švab

doc. dr. Tanja Kamin

as. dr. Andreja Vezovnik

Ključne besede:
Vsakdanje življenje, kakovost, mladost, zdravje, bolezen, izključevanje

Povzetek:
Program temelji na analizi, evalvaciji in refleksiji novih vsebin, trendov, dejavnosti, praks, institucij, ki spadajo v mikrosfero vsakdanjega življenja. Vsakdanje življenje je postalo strateški cilj in strateško izhodišče produkcije in reprodukcije sodobnih razvitih družb. V tem smislu se družboslovno raziskovanje premika od prevladujočih velikih tem k raziskovanju vsakdanjega življenja, kjer imajo mesto vsi, ki so bili v preteklosti (ali pa so še vedno) družbeno izključeni.

Raziskovalno dejavnost usmerjamo v naslednje analize:

1. Spremembe življenjskih potekov in družinskih struktur v Sloveniji.

2. Kakovost življenja socialno ranljivih mladostnikov v Sloveniji

3. Sprememba odnosa do zdravja in bolezni, odnosa do telesa, prehranskih praks.

4. Analiza ideologij in praks izključevanja

Drugo:
Spletna stran: http://csp.fdv.si/raziskave/programska_skupina/