Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Tip projekta: Raziskovalni program

Koda: P5-0183

Datum začetka: 01.01.2017

Datum konca: 31.12.2017

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sodelujoče organizacije:

UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za družbene vede

Nosilec/ka: prof.dr. Mirjana Ule , doc. dr. Vesna Leskošek (nosilka za FSD)

Sodelavke/ci:

doc. dr. Vesna Leskošek,
prof. dr. Tanja Rener
as. dr. Metka Mencin Čeplak
izr. prof. dr. Alenka Švab
doc. dr. Tanja Kamin
as. dr. Andreja Vezovnik

Ključne besede:

Vsakdanje življenje, kakovost, mladost, zdravje, bolezen, izključevanje

Povzetek:

Program temelji na analizi, evalvaciji in refleksiji novih vsebin, trendov, dejavnosti, praks, institucij, ki spadajo v mikrosfero vsakdanjega življenja. Vsakdanje življenje je postalo strateški cilj in strateško izhodišče produkcije in reprodukcije sodobnih razvitih družb. V tem smislu se družboslovno raziskovanje premika od prevladujočih velikih tem k raziskovanju vsakdanjega življenja, kjer imajo mesto vsi, ki so bili v preteklosti (ali pa so še vedno) družbeno izključeni.
Raziskovalno dejavnost usmerjamo v naslednje analize:
1. Spremembe življenjskih potekov in družinskih struktur v Sloveniji.
2. Kakovost življenja socialno ranljivih mladostnikov v Sloveniji
3. Sprememba odnosa do zdravja in bolezni, odnosa do telesa, prehranskih praks.
4. Analiza ideologij in praks izključevanja

Drugo:

Spletna stran: http://csp.fdv.si/raziskave/programska_skupina/