Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja

Tip projekta: javno naročilo

Koda: JN244812013

Datum začetka: 19.04.2013

Datum konca: 31.12.2013

Financer: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,

Sodelujoče organizacije:

 

Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Korso, Robert Paić, s.p.

 

 

Nosilna organizacija: Geodetski inštitut Slovenije

Nosilec/ka: prof. dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

dr. Ana Marija Sobočan, Gašper Krstulović, Marino Kačič

VEČ ...