Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti

Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Koda: J6-9396

Datum začetka: 01.07.2018

Datum konca: 30.06.2021

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Nosilna organizacija: Zavod INRISK

Nosilec/ka: doc.ddr. David Bogataj

Sodelavke/ci:

Nosilka na fakulteti za socialno delo: izr.prof.dr. Jana Mali

Drugo:

Logo ARRS