Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah

Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Koda: J5-1784

Datum začetka: 01.07.2019

Datum konca: 30.06.2022

Financer: ARRS

Sodelujoče organizacije:

Inštitut za nepremičninske vede, Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

 

Nosilna organizacija: Zavod INRISK

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Jana Mali (za Fakulteto za socialno delo)