Informacije in sporazumevanje: osnove za pravičnost za ljudi z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj

Tip projekta: EU

Koda: 878604

Datum začetka: 01.07.2020

Datum konca: 31.12.2022

Financer: Evropska komisija

Sodelujoče organizacije:

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Madžarska)

Shans i Podkrepa (Chance and Support, Bolgarija)

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Victim and Witness Support Service- VWSS, Hrvaška)

Fórum pro lidská práva (Forum for Human Rights, Češka in Sloveška)

Psichikos Sveikatos Perspektyvos (Mental Health Perspectives – PSP, Litva)

Centrul de Resurse Juridice (Centre for Legal Resources, Romunija)

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC, Slovenija)

The Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRRSV, Slovenija)

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani (Slovenija)

Nosilna organizacija: Validity Foundation, Madžarska

Nosilec/ka: red. prof. dr. Vito Flaker (za FSD)

Sodelavke/ci:

Juš Škraban

Tatjana Knapp

Andraž Kapus

Katarina Ficko

 

Ključne besede:

Informacije, sporočanje, ljudje z ovirami, kazenski postopki, uporabniška perspektiva, lahko branje, …

Povzetek:

Projekt želi proizvesti predvsem praktična orodja, ki bi ljudem z oviro, ki so žrtve kaznivih dejanj, pomagale pri aktivnem sodelovanju v kazenskih postopkih. Direktiva 2012/29 Evropskega parlamenta in Sveta med drugim zagotavlja pravice žrtvam, da razumejo in so razumljene, pravico do informacij in do biti slišan. V primerih, ko v kazenskih postopkih strokovnjakom ne uspe informirati žrtev na njim dostopen način, nimajo znanja in orodij za učinkovito sporazumevanje ali ne zmorejo podpreti žrtev z ovirami pri izražanju njihovih potreb in izkušenj, so pravice iz Direktive kršene, žrtve pa niso deležne pravice.

Ciljna skupina projekta so osebe z intelektualnimi, psihosocialnimi in telesnimi ovirami. Projekt želi vključiti tudi tiste, ki izkušajo presek različnih diskriminacij, npr. take, ki so povezane na njihovo oviranost, spol, etničnost in druge statuse.

Ta dvoletni projekt se je začel julija 2020 in vključuje partnerje iz sedmih držav EU (Češka, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Slovenija, Litva in Hrvaška).

Projekt se naslanja na strokovne izkušnje fundacije Validity (prej Mental Disability Advocacy Centre oz. MDAC) in projektnih partnerjev. Nekateri od njih so v preteklosti skupaj raziskovali dostopnost pravosodja za otroke s težavami v duševnem zdravju; raziskovali zlorabe otrok z različnimi vrstami oviranosti v ustanovah v okviru projekta CHARM; in razvili orodja v pomoč strokovnjakom v pravosodju za zastopništvo otrok s težavami v duševnem zdravju v okviru projekta z naslovom »Innovating European Lawyers to Advance the Rights of Children with Disabilities«. Vzporedno s tekočim projekta, poteka pod vodstvom fundacije Validity tudi drugi projekt, financiran s strani Evropske komisije, ki se posveča pravosodju po meri otrok v treh državah EU. Ta dva projekta se izvajata v tesni povezavi, kar se bo odražalo tudi v izsledkih obeh akcijskih raziskav, rezultatih projekta in njunih izdelkih.

VEČ ...