Demenca med generacijami za večjo kakovost življenja - Med-deM

Tip projekta: PKP . Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Koda: 11081-11/2019

Datum začetka: 01.03.2020

Datum konca: 31.07.2020

Financer: EU - MIZŠ

Nosilna organizacija: UL -FSD

Nosilec/ka: Anamarija kejžar (za FSD)