Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2019 - 2022

Tip projekta: Projekt na področju internacionalizacije

Koda: C3330-20-953005

Datum začetka: 01.10.2019

Datum konca: 30.06.2022

Financer: EU - MIZŠ

Nosilna organizacija: UL -FSD