Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije Doma na Krasu

Tip projekta: Tržni projekt

Koda: DI-2/2020-BSEN

Datum začetka: 01.09.2020

Datum konca: 31.05.2021

Financer: Dom na Krasu

Sodelujoče organizacije:

Dom na Krasu

Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: UL - FSD

Nosilec/ka: red. prof. dr. Vito Flaker (za FSD)

Sodelavke/ci:

Andreja Rafaelič

Cveto Tovornik

Juš Škraban

Jana Mali

Lorenzo Burti

Lorenzo Toresini

Mojca Urek

Marjan Vončina

Nic Crosby

Nika Cigoj

Nadja Stone

Roberto Mezzina

Simona Ratajc

Tony Gardner

Vlado Dimovski

Vito Flaker

Vera Grebenc

Ključne besede:

Vodenje preobrazbe, temeljni pojmi in načela prehoda v skupnost, vzpostavljanje odgovorov v skupnosti, oskrba po osebni meri, vključevanje uporabnikov v procese odločanja, ravnanje s tveganji brez prisile

Povzetek:

Dom na Krasu se bo v petih letih preobrazil v mrežo skupnostnih služb za ljudi, ki doživljajo dolgotrajne duševne stiske in za ljudi z intelektualnimi ovirami. Da bo proces preobrazbe učinkovit, želimo vlagati v zaposlene, njihov karierni razvoj, nadgraditi in krepiti interdisciplinarno delo in neposredno delo z uporabnikom in hkrati s prenosom znanja usposobiti več vrhunskih strokovnjakov za prehod od institucionalnega varstva v skupnostno oskrbo.

Izobraževanje je zasnovano v dveh vidikih. Del izobraževanja je za vse informativen – zaposleni se morajo seznaniti s temeljnimi procesi, predpostavkami in metodami dela. Za določene skupine delavcev pa je izobraževanje tudi formativno, saj jih mora usposobiti za določene naloge, hkrati pa razvijati nove oblike dela.

Izobraževanje vsebuje naslednje tematske sklope: Temelji pojmi in načela prehoda v skupnost, Vključevanje uporabnikov v procese odločanja, Oskrba po osebni meri, Ravnanje s tveganji brez prisile, Vzpostavljanje odgovorov v skupnosti in Vodenje preobrazbe.

 

VEČ ...