Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov

Tip projekta: Tržni projekt

Koda: P9/202-IRSSV

Datum začetka: 01.10.2020

Datum konca: 15.12.2020

Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Nosilna organizacija: UL; Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc. dr. Liljana Rihter