TropTNT: Taktike raziskovanja in obladovanja prihodnosti - tveganja na tehtnici

Koda: C7560-20-450156

Datum začetka: 01.01.2020

Datum konca: 31.12.2020

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc. dr. Vera Grebenc