Priprava in izvedba individualnih izobraževanj/delavnic za upravičence Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Koda: C2611-21-592113

Datum začetka: 01.10.2021

Datum konca: 31.05.2022

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: asis. Juš Škraban