Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije CUDV Črna

Tip projekta: Tržni projekt

Koda: 411-01/2021-119

Datum začetka: 01.09.2021

Datum konca: 28.02.2022

Financer: CUDV Črna

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red. prof. dr. Vito Flaker