Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu Taber Cerklje

Tip projekta: Tržni projekt

Koda: 804-2/2021-1

Datum začetka: 01.11.2021

Datum konca: 31.10.2022

Financer: Dom Taber Cerklje

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Jana Mali