Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov

Tip projekta: Tržni projekt

Datum začetka: 01.01.2022

Datum konca: 31.12.2022

Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc. dr. Liljana Rihter