Mobilna služba za podporo družinam s številnimi izzivi

Tip projekta: Tržni projekt

Datum začetka: 01.03.2022

Datum konca: 31.01.2022

Financer: CSD Gorenjska

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: Doc.dr. Nina Mešl

Sodelavke/ci:

Doc. dr. Lea Šugman Bohinc

Dr. Tadeja Kodele

Ana Jagrič

Mojca Šeme

Ključne besede:

družine s številnimi izzivi, socialno delo z družino v skupnosti, izvirni delovni projekt pomoči, podpora strokovnim delavkam, refleksija dela, razvoj pomoči družinam na CSD  

Povzetek:

V projektu bomo doslej razvito znanje o pomoči družinam s številnimi izzivi preizkušali pri rednem delu CSD Gorenjska, kjer želijo implementirati razviti model dela v vsakodnevno prakso. Raziskovanje procesov dela z družinami in procesov podpore strokovnim delavkam, ki delujejo v okviru mobilne službe na CSD Gorenjska, bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju socialnega dela z družinami, ki se soočajo s številnimi stresi in izzivi, s posebnim poudarkom na razvoju znanj in pristopov za direktno, na odnosu utemeljeno socialno delo s temi družinami v skupnosti, torej na domovih družin – s pomočjo storitev, ki jih izvaja mobilna služba CSD Gorenjska.

Drugo:

Projekt bo prispeval k razvoju znanosti in stroke na področju socialnega dela z družinami.