ADHD v življenju in v šoli

Tip projekta: Projektno delo s študenti

Datum začetka: 16.01.2023

Datum konca: 15.06.2023

Financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sodelujoče organizacije:

Pedagoška fakulteta UL,

FAMNIT UP,

Didakta založništvo in izobraževanje d.o.o. Radovljica

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Anamarija Kejžar

Sodelavke/ci:

as. dr. Anamarija Kejžar (vodja)

dr. Suzana Pulec Lah,

dr. Gorazd Drevenšek,

dr. Martin Uranič,

10 študentov z večih fakultet

Ključne besede:

Inkluzija, šolsko svetovalno delo, ADHD, motnje pozornosti v sodobni družbi

Povzetek:

Cilj projekta je povečati znanje na področju motnje pozornosti za učence in dijake; ponuditi ustrezen priročnik tako staršem, kot učiteljem, s katerim bodo lažje pomagali učencem in dijakom pri  premagovanju učnih težav, iskanju ustreznih virov moči, organizacije prostega časa in tako k večji samostojnosti. Glede na preobremenjen sistem pomoči svetovanja učencem je čakalna doba trenutno v Svetovalnem centru 1 do 2 leti. Priročnikov, ki bi celostno pristopili k motnji pozornosti, ni. V priročniku želimo po eni strani skozi predstavitev motnje pozornosti, vzrokov in znakov predstaviti tudi skozi osebne zgodbe staršev, učiteljev in strokovnjakov o njihovih izkušnjah. S tem bomo prispevali k večjemu znanju in bolj inkluzivnemu okolju za drugačnost. Ker bomo sodelovali z založbo, bodo imeli študenti možnost spoznati celoten proces založništva – od ideje, vsebine, pisanja, do same izdaje. Delo mentoric bo usmerjanje in stalna pomoč pri nastajanju gradiva, skrb za ustrezno navajanje in pomoč pri izvedbi pogovorov in zbiranja izkušenj ljudi, ki so se soočili z motnjo pozornosti.

 

S povečanjem znanja tako za učitelje kot starše bomo l prispevali k bolj ustreznemu ravnanju z otroci in mladostniki z ADHD ter sprejemanju njihove drugačnosti.

VEČ ...