Supervizija kot pripomoček proti izčrpanosti zaradi sočutja v socialnem delu

Tip projekta: KIP

Koda: 2021-1-SI01-KA131-HED-000009261-7

Datum začetka: 17.05.2023

Datum konca: 28.09.2023

Financer: Evropska komisija

Sodelujoče organizacije:

Christian University of Applied Sciences EDE

University of Zagreb

University of Jyväskylä

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Petra Videmšek

Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Petra Videmšek

mag. Borut Petrović Jesenovec

doc. dr. Primož Rakovec

Ključne besede:

Supervizija, skrb zase, sočutje, izčrpanost, socialno delo

Povzetek:

V okviru predavanj in delavnic bomo naslovili temo izčrpanosti zaradi sočutja v socialnem delu. Izpostavili bomo organizacijske in osebne načine skrbi zase.

Obiskali bomo Socialno varstveni zavod Hrastovec, kjer se bomo na okrogli mizi pogovarjali, kako se skrb zase izvaja v praksi.

Ker je ena izmed tem tudi skrb zase, bomo popoldneve namenili sproščenemu druženju in spoznavanju prestolnice.