Preprosta bližina: z gibanjem, glasbo in socialno bližino ohranjamo stik z ljudmi z demenco

Tip projekta: RSF projekt

Datum začetka: 01.09.2023

Datum konca: 31.12.2023

Financer: Univerza v Ljubljani

Sodelujoče organizacije:

Fakulteta za šport UL

Akademija za glasbo UL

Dom Petra Uzarja, Tržič

Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, Enota Bokalce

Dom upokojencev Postojna

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc. dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:

doc. dr. Vera Grebenc (Fakulteta za socialo delo UL)

doc.dr. Alenka Gril (Fakulteta za socialo delo UL)

doc.dr. Aleš Dolenec (Fakulteta za šport UL)

as.dr. Petra Prevc (Fakulteta za šport UL)

Marta Kržič, strok. svet. (Akademija za glasbo UL)

Tina Gatej, dipl. del. ter., Dom Petra Uzarja, Tržič

Manca Bernik, dipl. del. ter., Dom Petra Uzarja, Tržič

Barbara Purkart, univ.dipl.soc. ped.,

Nika čuk, univ.dipl. soc. del., Dom upokojencev Postojna

Študentke in študenti:

Iz Fakultete za socialno delo UL:

Klara Mesek

Nastja Pišotek

Katja Turičnik

Iz Fakultete za šport UL:

Sanja

Špela Pavlin

Klemen Štrancar

Iz Akademije za glasbo UL:

Eva Grebenc Slanič

Eva Majcen

Ključne besede:

trajnostni cilji, solidarnost, zdravje in dobro počutje, zmanjšanje neenakosti, vsakdanje življenje, stari ljudje, interdisciplinarnost, timsko delo

Povzetek:

Demenca sodi med največje zdravstvene, socialne in finančne izzive sodobne družbe. Ustvarjanje humanih odgovorov na tiho epidemijo bi moralo povezati človeštvo k sočutni skrbi za ranljive. Nameščanje ljudi v institucije in zapiranje na varovane oddelke socialno varstvenih zavodov je v nasprotju s temeljnimi usmeritvami konvencije o pravicah ljudi z ovirami ( OZN, Konvenciji o pravicah invalidov, 2008). Ljudje, ki imajo demenco, potrebujejo vsakodnevno, kontinuirano pomoč in dolgotrajno oskrbo, a naj ta ne poteka z izključevanjem in izolacijo, temveč z upoštevanjem načel normalizacije bivanja in spoštovanja temeljnih človekovih pravic.  Vzpostaviti je potrebno enostavne, dostopne in okoljsko nevtralne oblike bivanja in oskrbe, ki temeljijo na vrednotah humanosti in socialne ter okoljske pravičnosti. Namen projekta je izboljšati zdravje in počutje ljudi z demenco (trajnostni cilj zdravje in dobro počutje), ki bivajo v domovih za stare in zmanjševati neenakosti, ki so posledica družbene diskriminacije ljudi z demenco (trajnosti cilj zmanjšanje neenakosti). Z aktivnostmi za  ohranjanje in krepitev socialnih mrež, s telesnimi aktivnostmi in gibanjem ter glasbo in drugimi aktivnostmi želimo ljudem z demenco omogočati trenutke človeške bližine. Aktivnosti potekajo na preprost, sproščen, spontan in običajen način, sledeč ritmu poteka dneva starega človeka. Izvajajo jih študentke in študenti socialnega dela, kineziologije in glasbe, povezani v terenske ekipe s podporo mentorjev. Projekt je trajnosten v več strategijah: vključuje lokalno skupnost, upošteva trajnostno skrb za zdravje in dobro počutje,  stremi k skromni uporabi naravnih dobrin in souporabi dobrin (npr. skupni prostori, skupni rekviziti, souporaba pripomočkov), stremi k izmenjavi izkušenj in osebnih modrosti ljudi za življenje ter spodbuja k zavedanju o medsebojni  povezanosti vseh bitij, ki si delimo ta svet (zmanjšujemo družbeno izključevanje ljudi z demenco).