»Štemplanje« - pomisleki in ugovori - razmišljanja dr. Dragoša