Razpis za vpis v program Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Vabimo vas k vpisu v program, ki ga bomo izvajali v letu 2021. Program je akreditiran pri NAKVIS in potrjen na Univerzi v Ljubljani. Predavanja bodo potekala ob četrtkih in petkih od 16h do 20h, in sicer od 7. 1. do 11. 6. 2021. Preostali čas je namenjen opravljanju vaj in izdelavi zaključne naloge. Program je usmerjen izključno na vsebine, ki so potrebne za razumevanje zaščite otrok, postopkov zaščite in usklajenemu medinstitucionalnemu sodelovanju, ki je ključno za otrokove možnosti okrevanja.  Vsebina programa, pogoji za vpis in prijavnica so dostopni tukaj.

Prijavni rok od 23. 9. 2020 do 11. 12. 2020. Cena programa je 1.440 EUR