Poziv k ukrepanju ob neurejenih razmerah za brezdomne ter brezdomne uporabnike drog v času pandemije

Spoštovani!

Ob izidu znanstvene monografije Odprta scena, zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani,

pozivamo k ukrepanju ob neurejenih razmerah za brezdomne ter brezdomne uporabnike drog v času pandemije.

Prosimo vas, da pristopite k reševanju problematike brezdomnih ljudi in naredite vse, kar je v vaši moči.

Poziv s pojasnili in predlogi za ukrepanje je v priponki!