Razpis za Usposabljanje supervizorjev/supervizork na področju socialnega varstva - ! še 4 prosta mesta !

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je odprt razpis za Usposabljanje supervizorjev/supervizork na področju socialnega varstva.

Razpis je odprt do vključno 25 10.2023. Več podrobnosti o razpisu je na povezavi: visfsd.uni-lj.si/razpis_vnos_SUP.asp#
Prosta so še 4 mesta!.

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. V programu usposabljanja udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in spretnosti, ki dopolnjujejo slušateljevo osnovno znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženci pridobijo licenco supervizorja na področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.

Predavanja potekajo ob petkih (1–2-krat na mesec), od 9.00 do 17.00. Podrobnejši urnik bo objavljen konec septembra.

Kandidati in kandidatke za vpis izpolnijo prijavnico in jo podpisano z ustrezno dokumentacijo pošljejo po pošti do vključno 25. 10. 2023,  na naslov:

Fakulteta za socialno delo

za Usposabljanje za supervizorje

Topniška ulica 31

1000 Ljubljana

Priloge:

  • Natisnjena in podpisana prijavnica 
  • Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis (kopijo diplomske listine, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva, dokazilo o vsaj štiriletnih delovnih izkušnjah)
  • Življenjepis
  • Motivacijsko pismo (zakaj ste se odločili za vpis v program)