2010 - evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

Evropa združuje moči v boju proti revščini in socialni izključenosti

Revščina grozi skoraj 84 milijonom Evropejcev, ki so se znašli v negotovem položaju in so prikrajšani za stvari, ki so za mnoge samoumevne.

Življenje v revščini prinaša različne težave, od pomanjkanja denarja za hrano in oblačila do bivanja v slabih stanovanjskih razmerah in celo brezdomstva. Revščina pomeni tudi omejeno izbiro življenjskega sloga, kar lahko vodi v socialno izključenost.

Eno od temeljnih načel Evropske unije je solidarnost, zato se je EU povezala z državami članicami in leto 2010 razglasila za Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Ključni cilji so povečanje ozaveščenosti javnosti o tem vprašanju in obnovitev politične zavezanosti EU in njenih držav članic k odpravljanju revščine in socialne izključenosti.

Vodilno načelo evropskega leta 2010 je izpostaviti težave revnih in socialno izključenih ter pritegniti vse evropske državljane in interesne skupine, da se posvetijo reševanju teh pomembnih vprašanj.

Evropsko leto 2010 si prizadeva tudi ovreči stereotipe in družbeno razumevanje revščine. Leto temelji na načelih solidarnosti in partnerstva v EU, zato je jasen poziv k odločnemu odpravljanju vzrokov revščine tako, da se vsem ponudi priložnost za polno in dejavno udejstvovanje v družbi.

Pri izvajanju številnih dejavnosti v letu 2010 se bodo sodelujočim državam in Evropski komisiji pridružile organizacije civilne družbe in socialni partnerji.

Januarja in decembra bosta potekali konferenci na evropski ravni: v okviru umetniške pobude bodo zgradili most med revnimi in socialno izključenimi ter svetom ustvarjalnosti; dnevi specializiranega usposabljanja pa bodo medijem in oblikovalcem odločitev omogočili svež vpogled v to večplastno temo.

Dogodki na nacionalni in lokalni ravni bodo potekali v vseh državah članicah ter na Norveškem in v Islandiji. Dejavnosti bodo vključevale kampanje ozaveščanja, delavnice in informativne seminarje v šolah. Filmi, revije in drugo informativno gradivo bodo ljudem pomagali razumeti, kako revščina in socialna izključenost vplivata na njihovo skupnost, neposredno prizadete pa natančneje seznanili z njihovimi pravicami.

Ljudje, ki jih je revščina prizadela, bodo skupaj z javnimi osebnostmi dejavni kot ambasadorji kampanje, to pa bo povečalo prepoznavnost in verodostojnost dejavnosti v okviru evropskega leta ter k sodelovanju pritegnilo tudi ostale.

več...