2011 - evropsko leto prostovoljstva

Evropsko leto prostovoljstva 2011 predstavlja praznovanje in hkrati tudi izziv. Gre za praznovanje nesebične odločitve milijonov ljudi v Evropi, ki so se zavezali podariti del svojega prostega časa za brezplačno delo v svoji skupnosti. Nekateri se udejstvujejo npr. v šolah, bolnišnicah ali športnih klubih, drugi v akcijah za zaščito okolja, spet drugi se vključujejo v socialne storitve ali v humanitarno pomoč ljudem v drugih deželah. Zaradi prizadevanj prostovoljcev in tisočih prostovoljskih organizacij se nam nešteto reči v življenju temeljito spreminja. Kaj bi naš svet brez prostovoljcev? Evropsko leto prostovoljstva je tudi izziv trem četrtinam evropskega prebivalstva, ki se prostovoljsko nikjer ne udejstvujejo. Radi bi jim povedali, da tudi oni lahko spreminjajo svet na bolje.

Več..