Povezave

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 2418500, faks: 2418660
www.uni-lj.si

Agencija za raziskovalno dejavnost
www.arrs.gov.si

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
dsdds.splet.arnes.si

Fakulteta za družbene vede
www.fdv.uni-lj.si

Inštitut za socialno varstvo
www.irssv.si

Ljubljana
www.ljubljana.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
www.mizks.gov.si

Skupnost centrov za socialno delo
www.scsd.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
www.ssz-slo.si

Socialna zbornica Slovenije
www.szslo.si

Urad za enake možnosti
www.uem.gov.si

Urad za mladino
www.uradzamladino.org

Varuh/inja človekovih pravic
www.varuh-rs.si 


Mednarodne zveze šol za socialno delo

Evropska zveza šol za socialno delo (EASSW)
www.university-directory.eu/Denmark/European-Association-of-Schools-of-Social-Work-EASSW.html

Mednarodna zveza šol za socialno delo (IASSW)
www.iassw-aiets.org

Vzhodnoevropska subregijska zveza šol za socialno delo (EEsrASSW)
www.eesrassw.net


Društva, projekti, druge organizacije in povezave

Academic Network of European Disability experts (ANED)
www.disability-europe.net

Dialogue in Praxis: A Social Work International Journal
www.dialogueinpraxis.net

Društvo Mostovi
www.drustvo-mostovi.caprae.net

Slovenska filantropija
www.filantropija.org
www.prostovoljstvo.org

Pomusko društvo za krepitev socialnega dela
www.pdksd.si
www.facebook.com/PDKSD

Društvo Premik
www.srce-me-povezuje.si/drustvopremik/
www.facebook.com/drustvopremik

Strani seniorjev in upokojencev
www.seniorji.info