Pogovor z Bernardom Stritihom o Moči skupine

Skupinsko delo je bilo v mnogočem »odskočna deska« za razvoj socialnega dela pri nas. Knjižica Moč skupine (Flaker, 2022) je povzetek naših razmislekov in dejavnosti takrat – a tudi iz današnje perspektive.

O knjižici bo z avtorjem izmenjal poglede Bernard Stritih, osrednji protagonist uvajanja (in tudi avtor) skupinskega dela pri nas pa tudi razvoja metod socialnega dela na sploh. Sogovornika bosta ugotavljala, kaj bi morali o skupini in skupinskem delu še povedati, kaj je sporočilo tistega časa za današnji pa tudi v čem je aktualnost skupinskega dela danes – za socialno delo, družbene preobrazbe in prihodnost.

V drugem delu dogodka bodo vabljeni gostje in drugi udeleženci imeli priložnost govoriti o svojih izkušnjah in pogledih na temo.

Datum: 6. april 2023, ob 17h.

Kraj: Fakulteta za socialno delo, predavalnica 1.

Knjiga:

Flaker, V. (2022). Moč skupine. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Moč skupine povzetek teme