Družbena gibanja in globalne neenakosti


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jelka Zorn
Sodelavci: Vesna Leskošek

3030000651255


Cilji:

Cilj:
Razumevanje načela »osebno je politično«. Spoznati in razumeti delovanje aktivističnih kolektivov v zgodovinski perspektivi in vpliv njihovega delovanja na družbene spremembe.  Razumeti temeljne principe samoorganizacije in delovanja v akcijskih kolektivih.  Spoznati raznolikost in različnost civilnih združenj.

Kompetence:
Analitično razumevanje družbenih fenomenov
Sposobnost uporabe kvalitativnih metodoloških orodij in akcijskih oblik družbenih intervencij
Sposobnost razvijanja kritičnega pogleda na družbene realnosti na globalno/lokalni ravni
Kreativno in inovativno skupinsko delo


Vsebina predmeta:

Vsebina se osredotoča na značilnosti delovanja družbenih gibanj kot načina doseganja družbenih sprememb. Spoznavali bomo gibanja znotraj različnih političnih kontekstov in zgodovinskih trenutkov, ki so povzročala družbene spremembe in s tem spremembe v razumevanju in vsebinah socialnega dela. Poudarek bo na delavskem gibanju, ženskem gibanju, gibanju za državljanske pravice, gibanju za pravice oviranih, gibanju seksualnih manjšin ter drugih anti-avtoritarnih gibanjih in  gibanjih proti naraščajoči revščini in družbenim neenakostim. Posamezne vsebine:
Teorije družbenih gibanj z razlago kontekstov
Kolektivna akcija
Resursi za mobilizacijo družbenih gibanj
Dinamika, značilnosti delovanja in organizacija
Mreže in participacija
Ideologije in diskurzivna področja
Spremembe kulturnih in političnih kontekstov

Pomen prostora (skvot, avtonomija, samo-organizacija)
Globalizacija in korporacije
Revščina in neenakosti
 preseganje strukturnega zatiranja
Socialna pravičnost, enakost in solidarnost


Temeljna literatura:

Freir P. (2019). Pedagogika zatiranih. Ljubljana: Krtina.

Jalušič, V. et al. (2002). Kako smo hodile v feministično gimnazijo. Ljubljana: Založba /*cf.

Štrajn, D.(2020). 1968: Čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Lovšin, P., Mlakar, P. Vidmar, I. (ur.) (2002). Punk je bil prej: 25 let punka pod Slovenci.

Tratnik S. in Segan N. S. (1995), L, zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem 1984-95. Ljubljana:   ŠKUC.

Velikonja, N. (2004). 20 let gejevskega in lezbičnega gibanja. Ljubljana: ŠKUC.

bell hooks (2019) Naša pozicija: razred je pomemben. Ljubljana: Sophia.

Kogovšek, N. et. al. (2010) Brazgotine izbrisa. Prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Jones, R. (2017) Nasilne meje. Begunci in pravica do gibanja. Založba *cf

Videmšek, B. (2016) Na begu. Moderni eksodus (2005-2016): z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam. Ljubljana: UMco.

Zavratnik S. in Cukut Krilič S. (2020) Digitalni begunci. Transformacije digitalnih poti ali ko pametni telefon nadomesti kovček. Ljubljana: FDV, ZRC SAZU.

Flaker, V. in Boj za (2013). Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba cf*

Hrvatin, A. (2016) Socialno delo v avtonomnih prostorih. Vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči. Ljubljana: FSD.

Kuhar, R. (2010) Intimno državljanstvo. Ljubljana: ŠKUC.

Kuhar, R. (2001): Mi, drugi. Oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete. Ljubljana: Škuc.

Flaker, V. (1998) Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: Založba cf*.

Tematska številka Prvi spol: kritične študije moških in moškosti, privlačnost spolov (2017). Časopis za kritiko znanosti, št. 267.

Tematska številka Balkanska migracijska pot. Od upora na mejah do striptiza humanizma (2016). Časopis za kritiko znanosti št. 264

Tematska številka Odrast in alternativne stanovanjske politike (2019) Časopis za kritiko znanosti št. 273.

Tematska številka Revolucija v Rožavi, Demokratična avtonomija in osvoboditev žensk v sirskem Kurdistanu(2019). Časopis za kritiko znanosti.

Tematska številka Avtonomna tovarna Rog (2017). Časopis za kritiko znanosti, št. 270


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija; aktivna udeležba pri raziskovalnem seminarju, zaključno poročilo


Metode ocenjevanja:

izpit 90%, raziskovalna naloga 10%


Delež v %:izpit 90%, raziskovalna naloga 10%