Metode socialnega dela (projektne skupine) II.Nosilci: Red. prof. dr. Leskošek Vesna
Sodelavci:Pred. Mesec Marko
Sodelavci:, As. dr. Šabić Amra
Sodelavci:, As. dr. Škerjanc Jelka

Cilji in vsebina predmeta
Program opredeljuje namen prakse za 2. letnik in osnovne naloge in pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da velja praksa za uspešno. Osnovni namen prakse je poglabljanje spoznanj in izkušenj o prostovoljnem delu in življenjskem svetu uporabnikov, ki so si jih študenti deloma pridobili že v prvem letniku. V drugem letu je praktično usposabljanje v večji meri usmerjeno v prenašanje spoznanj in izkušenj prostovoljnega dela z uporabniki v prakso strokovnega socialnega dela. Cilji prakse so zlasti spoznavanje in ustvarjanje priložnosti za spremembe v življenjskem svetu uporabnikov, spoznavanje in deloma tudi preizkušanje osnovnih spretnosti socialnega dela, spoznavanje mreže socialnih služb in storitev. Tako kot v prvem letu prakse morajo organizatorji in mentorji tudi študentkam/študentom 2. letnika zagotoviti, da bodo imeli priložnost za neposredno delo z uporabniki. Praksa mora študentkam/študentom omogočiti vpogled v praktični instrumentarij in v proces socialnega dela, s poudarkom na možnostih ustvarjalnih sprememb v življenjskem svetu uporabnikov. Ob tem študentke/študenti v praksi preizkusijo vsaj posamezne osnovne spretnosti socialnega dela (aktivno poslušanje, pogovor, posredovanje, povečevanje izbire, zagovorništvo ipd.), spoznavajo pa tudi mrežo socialnih storitev, ki so voljo uporabnikom, tako v dobrih kot v obremenjujočih učinkih te mreže na uporabnike. Praksa poteka po projektnih skupinah prostovoljnega dela, v okviru katerih študent/ka ob druženju in skupnem delu s posameznimi uporabniki ali ob vključevanju v skupinske dejavnosti doživlja izkušnjo neposrednega dela z ljudmi. Kot prostovoljci so študenti povezani s strokovnim delavcem, ki jih podpira pri praktičnem delu, in z mentorjem na šoli, ki jim omogoča integracijo znanja in izkušenj.

Obveznosti
- najmanj 42 ur praktičnega dela na terenu,
- obiskovanje in aktivno sodelovanje v mentorski skupini,
- dnevnik prakse,
- poročilo o praksi II. (Esej Metode SD II.).
Gradiva:Temeljni vir
Priročnik za praktično delo Metode SD I., II. Preostali viri se določijo v konzultaciji z mentorjem prakse na fakulteti in mentorjem na učni bazi.

Gradivo navodila:
Prirocnik Metode SD I, II
Esej - Metode SD II
Pisanje Dnevnika
Kodeksa etike - SV in SD
Splošen priročnik Metode SD

Diferencialni izpit Metode SD II.
3. letnik - diferencialni izpit Metode SD II
(za študente, ki se vključijo v 3. letnik FSD in prihajajo iz drugih fakultet)

Obrazci in prijavnica:
Potrdilo o obveznostih študentov
Prijavnica MSD študenti