Evalvacija projekta in projektnih aktivnosti ter oblikovanje predloga sistemskih rešitev poklice rehabilitacije

Tip projekta: Tržni projekt

Koda: 0790-1/2020-486

Datum začetka: 01.09.2020

Datum konca: 31.10.2022

Financer: URI Soča

Nosilna organizacija: UL - FSD

Nosilec/ka: doc.dr. Lilijana Rihter (za FSD)

Sodelavke/ci:

as. dr. Tamara Rape Žiberna

Ključne besede:

Evalvacija, poklicna rehabilitacija, zgodnja poklicna rehabilitacija

Povzetek:

V okviru projekta bomo pripravili metodologijo za evalvacijo projektnih aktivnosti in predvsem preverjanje modela izvajanja poklicne rehabilitacije v praksi. Metodologija temelji na modelu kompleksne evalvacije, s pomočjo katere bomo na populaciji vseh vključenih v projekt »Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo« pridobili podatke za oceno virov, postopkov, ciljev in (ne)nameravanih učinkov projekta. Posebna pozornost bo namenjena evalvaciji ene od ključnih aktivnosti projekta (Pilotno testiranje predloga modela v praksi) in vnaprej predvidenih ciljev projekta (ocena stanja poklicne rehabilitacije in primerjalna študija evropskih držav; oblikovanje modela celotne zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo; priprava predloga zakonskih sprememb; dvig ozaveščenosti in informiranosti zavarovancev, delodajalcev in strokovne javnosti). Na podlagi pripravljene metodologije bo ob koncu projekta izvedena evalvacija, s pomočjo katere bomo ocenili, ali in v kolikšni meri so bili cilji doseženi in kakšni so dejanski učinki modela zgodnje poklicne rehabilitacije za vse vključene deležnike.

VEČ ...